Kontrolatzailea instalatzea

Honakoak egiaztatu beharreko elementuak eta kontrolatzailea instalatzeko prozedurak azaltzen ditu.
Kontsultatu egiaztatutako beharreko elementuak kontrolatzailea instalatu aurretik.
Halaber, kontsultatu hemen adierazitako prozedura kontrolatzailea desinstalatzerakoan.