Formats designats en seleccionar l'escàner

Aquí es descriuen els formats específics i els exemples d'entrada quan se selecciona un escàner.
Entre els formats designats hi ha el mètode d'especificació per adreça IP (connexió IPv4 o IPv6) i el mètode d'especificació per nom d'amfitrió.

Adreces IP (connexió IPv4)

XXX.XXX.XXX.XXX
XXX: decimals de 0 a 255
Caràcters admesos: nombres (0-9) i punts (.)

Adreces IP (connexió IPv6)

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX: hexadecimal de 16 bits
Caràcters admesos: nombres (0-9), lletres (a-f i A-F) i dos punts (:)
Exemple: 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee
Si els nombres de cada sessió comencen amb zero, els de l'esquerra es poden ometre.
Exemple: f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 = f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003
Si les seccions amb zeros continuen, es poden ometre amb ::. No obstant això, aquesta omissió es limita a només una continuació.
Exemple 1: 1234:4567::9abc = 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc
Exemple 2: 1234:4567::f1f2:0:0:9abc = 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc

Si especifiqueu un nom d'amfitrió

El nom d'amfitrió es pot especificar amb el format "nom d'amfitrió + nom de subdomini + nom de domini" o simplement, "nom d'amfitrió".
Si especifiqueu un "nom d'amfitrió + nom de subdomini + nom de domini":
Exemple: Server1234.canon.co.jp
Si només especifiqueu el nom d'amfitrió:
Exemple: Server1234
NOTA
També podeu especificar una adreça IP i un nom d'amfitrió fora de la subxarxa (xarxa amb el mateix identificador).