Descàrrec de responsabilitat

La informació d'aquest document està subjecta a canvis sense previ avís.
CANON INC. NO ATORGA CAP GARANTIA PEL QUE FA A AQUEST MATERIAL (NI EXPRESSA NI TÀCITA), EXCEPTE ALLÒ QUE S'HAGI DISPOSAT EN AQUEST DOCUMENT, INCLOSES (ENTRE D'ALTRES) LES GARANTIES DE MÀRQUETING, COMERCIALITZACIÓ, IDONEÏTAT PER A UN PROPÒSIT CONCRET D'ÚS O NO INFRACCIÓ. CANON INC. NO ES CONSIDERARÀ RESPONSABLE DE CAP MENA DE DANY DIRECTE, INCIDENTAL O CONSEQÜENT, NI DE LES PÈRDUES O LES DESPESES DERIVADES DE L'ÚS D'AQUEST MATERIAL.