Escaneig amb configuració personalitzada

Aquí s'explica com escanejar amb paràmetres detallats personalitzats, com ara l'orientació de l'original i l'ajust de color.
NOTA
En utilitzar aquest controlador amb el mode de compatibilitat WIA-TWAIN del sistema operatiu, es mostrarà una interfície d'usuari que depèn del sistema operatiu i que té un procediment diferent del que es descriu a continuació.

Requisits previs

Seleccioneu l'escàner a Color Network ScanGear 2 Tool
Confirmeu que l'escàner està en línia

Procediments

1.
Poseu els originals al dispositiu.
L'orientació dels originals varia en funció d'on es posen els originals.
Alimentador: poseu els originals amb la cara que s'ha d'escanejar mirant amunt.
Placa de vidre: poseu els originals amb la cara que s'ha d'escanejar mirant avall.
2.
Seleccioneu la funció d'escaneig al menú de l'aplicació → seleccioneu [Color Network ScanGear 2].
Es mostra la pantalla de configuració de Color Network ScanGear 2.
El procediment per mostrar la pantalla de configuració d'escaneig pot canviar en funció de l'aplicació.
NOTA
Segons la compatibilitat de l'aplicació amb la TWAIN, pot ser que, quan seleccioneu el controlador, el mode de compatibilitat WIA-TWAIN mostri un controlador compatible amb la TWAIN i un controlador compatible amb la WIA amb el mateix nom.
La informació relativa a l'escàner seleccionat es pot verificar a [Fitxer] > [Informació de l'escàner] de la pantalla de configuració de l'escaneig.
3.
Visualitzeu el full [Configuració avançada].
4.
Seleccioneu la ubicació on es troben els originals [Mètode de lectura].
5.
Seleccioneu la mida original d'escaneig [Mida de l'original] → especifiqueu l'interval d'escaneig requerit.
L'interval d'escaneig es pot especificar a [Vista prèvia] o amb valors numèrics.
Especificar l'interval d'escaneig a l'àrea de vista prèvia
Podeu utilitzar aquest mètode si escanegeu des de la placa de vidre amb qualsevol opció seleccionada a [Mida de l'original] excepte [Automàtic].
(1) Feu clic a [Vista prèvia].
(2) Especifiqueu l'interval d'escaneig arrossegant el ratolí per l'àrea de vista prèvia.
S'escanejarà l'interval que queda dins de la línia de punts. En l'interval especificat, es poden fer les accions següents.
Moure: arrossegar el marc de línia de punts.
Redimensionar: arrossegar el control (quadrat negre) per sobre de les línies del marc.
Cancel·lar l'interval d'escaneig: fer clic fora de l'interval especificat.
Especificar l'interval d'escaneig amb valors numèrics
(1) Si escanegeu des de l'alimentador, seleccioneu [Espec. àrea per llegir] a [Mida de l'original].
En funció de l'alimentador, pot ser que l'opció [Àrea per llegir] no estigui activada.
(2) A [Àrea per llegir], introduïu l'amplada i la llargada de l'interval que voleu escanejar [Amplada] i [Alçada].
6.
Si cal, configureu altres paràmetres d'escaneig.
7.
Feu clic a [Llegeix].
La imatge escanejada es mostra a l'aplicació.
Si la pantalla Color Network ScanGear 2 no es tanca automàticament un cop acabat l'escaneig, feu clic al botó Tancar que hi ha a la part superior de la pantalla.
IMPORTANT
No feu cap acció a la pantalla Color Network ScanGear 2 fins que es mostri el quadre de diàleg després de fer clic a [Llegeix].

Temes relacionats