Full [Opcions bàsiques]

Es poden configurar els elements bàsics de l'escaneig.
Per escanejar amb els paràmetres generals configurats, podeu treballar per ordre al full, de [] a [].
[Mètode de lectura]
Selecciona el mètode per col·locar els originals i quina superfície s'ha d'escanejar.
[Mida de l'original]
Selecciona la mida original.
[+][-]
[Tipus d'original]
Selecciona el mode adequat per al tipus d'original.
[Mode de color]
Selecciona el mode de color de l'original.
[+][-]
[Vista prèvia]
Quan es posa un original a la placa de vidre, el dispositiu fa una vista prèvia de l'original amb la configuració actual.
També podeu especifica l'interval d'escaneig a la vista prèvia. Aquest interval s'indica amb unes línies de punts.
Aquesta funció es pot fer servir quan se selecciona l'opció [Vidre de còpia] a [Mètode de lectura] i se selecciona qualsevol opció que no sigui [Automàtic] a [Mida de l'original].
[Resolució]
Defineix la resolució. També podeu introduir manualment un valor numèric en increments d'un ppp.
Les resolucions que es poden definir varien en funció del dispositiu que s'hagi connectat.
[Llegeix]
Escaneja l'original amb la configuració actual.

Temes relacionats