Pred použitím

Najnovší softvérový ovládač je zverejnený na webových stránkach spoločnosti Canon. Skontrolujte prevádzkové prostredie atď. a prevezmite si príslušný softvér podľa potreby.
Globálna stránka spoločnosti Canon: https://global.canon/
Funkcie, ktoré môžete používať, sa môžu líšiť v závislosti od nasledujúcich podmienok.
Zariadenie, ktoré používate a jeho nastavenia
Verzia firmvéru zariadenia
Štruktúra volieb zariadenia
Ovládač, ktorý používate
Verzia ovládača
Počítačové prostredie, ktoré používate
Obsah obrazovky, postupy atď. zobrazené a popísané v tomto návode sa môžu líšiť od tých, ktoré sú skutočne zobrazené.
V tejto príručke sú použité príklady pri použití systému Windows 10.