Karta [Základné nastavenia]

Môžete nastaviť základné položky na skenovanie.
Môžete pracovať v rozsahu od [] do [] na karte na skenovanie s konfigurovanými všeobecnými nastaveniami.
[Metóda skenovania]
Vyberie spôsob umiestňovania originálov a povrch na skenovanie.
[Formát originálu]
Vyberie veľkosť originálu.
[+][-]
[Typ originálu]
Vyberie režim vhodný pre typ originálu.
[Režim farieb]
Vyberie režim farieb originálu.
[+][-]
[Ukážka]
Ak sa originál nachádza na sklenenej doske, zobrazí ukážku originálu s použitím aktuálnych nastavení.
V oblasti ukážky môžete špecifikovať aj rozsah na skenovanie. Rozsah na skenovanie je vymedzený prerušovanými čiarami.
Túto funkciu možno použiť, keď je vybratá možnosť [Predlohové sklo] v časti [Metóda skenovania] a nejaká iná možnosť než [Automaticky] je vybratá v časti [Formát originálu].
[Rozlíšenie]
Nastaví rozlíšenie. Môžete tiež ručne zadať číselnú hodnotu v násobkoch jedného dpi.
Rozlíšenia, ktoré je možné nastaviť, sa líšia podľa pripojeného zariadenia.
[Skenovať]
Naskenuje originál s použitím aktuálnych nastavení.

Príbuzné témy