Перемикання сканера в режим «онлайн» або автономний режим

Тут описано процедуру налаштування функції віддаленого сканера в режимі «онлайн» для використання функції сканера на пристрої.
Під час використання функцій, відмінних від сканування, перемикніть функцію сканування в автономний режим.
Залежно від використовуваного пристрою, можна встановити автоматичне перемикання в режим «онлайн» або автономний режим. Докладніше про це див. у посібнику до пристрою.

Використання функції сканування

1.
Натисніть [Сканер] на екрані [Головний] пристрою.
2.
Натисніть [Онлайн].
Сканер буде переведено в режим «онлайн».

Використання функцій, відмінних від функції сканування

1.
Натисніть [Сканер] на екрані [Головний] пристрою.
2.
Натисніть [Автономний] на екрані віддаленого сканера.
Сканер буде переведено в автономний режим.
ПРИМІТКА
Під час передавання даних можна використовувати інші функції, навіть якщо сканер перебуває в режимі «онлайн».
Якщо натиснути [Автономний] під час сканування, відобразиться діалогове вікно, що дає змогу підтвердити скасування сканування. Натисніть [Так], щоб перервати сканування та перемикнути сканер в автономний режим.