Аркуш [Розширені параметри]

Можна налаштувати розширені параметри, окрім наведених на аркуші [Основні параметри], як-от орієнтація оригіналу й регулювання насиченості.

Параметри введення

[Спосіб сканування]
Виберіть спосіб розміщення оригіналів і поверхню для сканування.
[Формат оригіналу]
Виберіть розмір оригіналу.
[+][-]
[Товщина оригіналу]
Виберіть товщину оригіналу, розміщеного в пристрої подавання.
[Орієнтація оригіналу]
Виберіть спосіб установлення орієнтації оригіналу, розміщеного в пристрої подавання.
[Вручну]
[Параметри] діалогове вікно [Параметри орієнтації оригіналу]
Дає змогу вручну встановити напрямок подавання оригіналів, розміщених у пристрої подавання, і напрямок відкривання двосторонніх оригіналів.
Параметр [Тип відкривання 2-стороннього оригіналу] можна використовувати, якщо [Подавач (2-сторонній)] вибрано в розділі [Спосіб сканування].
[Авто]
Автоматично виявляє орієнтацію оригіналів. Проте цей параметр можна використовувати лише з 32-розрядною версією драйвера.
[Сторінки для сканування]
Укажіть сторінки оригіналів, розміщених у пристрої подавання, які потрібно сканувати.
Якщо вибрано параметр [Укажіть], у полі [Сторінки] можна ввести кількість сторінок оригіналів.
Наприклад, введіть «60» у полі [Сторінки], щоб сканувати двосторонній оригінал із 30 сторінками.
[Тип оригіналу]
Виберіть режим, що відповідає типу оригіналу.
[Область сканування]
Укажіть діапазон сканування за допомогою числових значень. Одиницю для цих значень можна вибрати в розділі [Файл] > [Одиниця вимірювання].
Якщо під час сканування з пристроєм подавання вибрати параметр [Указати область сканув.] у розділі [Формат оригіналу], ви можете вказати діапазон сканування за допомогою числових значень. Зауважте, що вихідна точка вказаного діапазону, — це центр пристрою подавання.
Вихідну точку пристрою подавання показано нижче.

Параметри якості зображення

[Роздільна здатність]
Дає змогу встановити роздільну здатність. Можна також вручну ввести числове значення з кроками в одну точку на дюйм.
Доступні роздільні здатності залежать від підключеного пристрою.
[Колірний режим]
Виберіть колірний режим оригіналу.
[+][-]
[Коригування насиченості]
Регулює насиченість зображення.
Якщо ввімкнено параметр [Авто], на пристрої використовується функція автоматичного регулювання насиченості. Використання цієї функції пристрою також забезпечує автоматичне регулювання параметра [Коригування фону] > [Видалити фон] або [Запобігання просвічуванню].
[Коригування фону]
Регулює якість зображення фону оригіналу, якщо параметр [Авто] не вибрано в розділі [Коригування насиченості].
Регулювання можна виконати таким чином, щоб не просвічувалася зворотна сторона оригіналу, а також не сканувався фоновий колір. Можна також відрегулювати насиченість фону.
Доступні для регулювання параметри залежать від підключеного пристрою.
[+][-]
[Параметри кольору] діалогове вікно [Параметри кольору]
Дає змогу встановити яскравість зображення, контрастність і значення гами.
Цей параметр можна використовувати, якщо для налаштування [Колірний режим] установлено значення [Колір] або [Відтінки сірого] чи під час сканування кольорового оригіналу з установленим параметром [Колірний режим] > [Авто (Кольор./Ч/Б)].
За допомогою параметра [Відстежувати гаму] можна відрегулювати загальну яскравість, відкоригувавши півтони найчорніших і найбіліших частин оригіналу (регулювання гами). Це корисно під час сканування недотриманих або перетриманих фотографій та інших елементів.
[Параметри обробки] діалогове вікно [Параметри обробки]
Дає змогу встановити параметри для обробки зображення, наприклад указати, як обробляти лінії рамки й коефіцієнт стиснення.
[+][-]

[Попередній перегляд]
Забезпечує попередній перегляд оригіналу за поточних параметрів у разі розміщення оригіналу на скло експонування.
Можна також указати діапазон сканування в області попереднього перегляду. На нього вказують пунктирні лінії.
Цю функцію можна використовувати, якщо параметр [Скло експонування] вибрано в розділі [Спосіб сканування], а параметр, відмінний від [Авто], вибрано в розділі [Формат оригіналу].
[Сканування]
Сканує оригінал за поточних параметрів.

Пов’язані теми