Muutetut kohdat

Seuraavassa luetellaan asetukset, joiden sisältöön ja huomautuksiin on tehty muutoksia.
 <Toiminnon asetukset>  <Tulostus>  <Salli aut. tulostus sisäänkirjautumisen yhteydessä>
Kun tämä asetus muutetaan arvosta <Ei> arvoon <Kyllä>, asetuksen <Tulosta käyttäjän työt autom. sisäänkirj. yhteydessä> arvoksi asetetaan automaattisesti <Kyllä> kaikille käyttäjille. Tämä tarkoittaa, että käyttäjien omat työt tulostetaan automaattisesti, kun he kirjautuvat sisään, ilman että mitään asetuksia tarvitsee muuttaa.
73JA-008