Zmiany we wspieranych systemach operacyjnych

Systemy operacyjne (OS), które wspierają różne funkcje zmieniły się w następujący sposób.
Skanowanie z komputera
Zgodny system operacyjny
Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016
Funkcje drukarki UFR II
Zgodny system operacyjny
Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
Mac OS X (wersja 10.10 lub nowsza)
Funkcja drukarki PCL
Zgodny system operacyjny
Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
Funkcja drukarki PS
Zgodny system operacyjny
Sterownik
Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
Mac OS X (wersja 10.10 lub nowsza)
PPD
Windows 8.1/10
Mac OS X (wersja 10.9 lub nowsza)
Gdy serwer Active Directory pełni rolę serwera uwierzytelniającego
Oprogramowanie (system operacyjny)
Windows Server 2012*1/Windows Server 2012 R2*1/Windows Server 2016*1/Windows Server 2019*1
*1 Użytkownicy nie mogą zalogować się za pomocą uwierzytelniania Active Directory, jeśli dla zasad związanych z KDC (zasady grupy) jest włączony protokół ochrony Kerberos. Koniecznie należy wyłączyć protokół ochrony Kerberos.
Serwery plików
Serwery plików, które są dostępne jako odbiorcy przesyłanych plików
FTP
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows 8.1/Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Server 2016/Server 2019: Internet Information Services 10
Cent OS 7
Windows (SMB)
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Mac OS X 10.13 lub nowszy
Cent OS 7
WebDAV
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows 8.1/Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Server 2016/Server 2019: Internet Information Services 10
Mac OS X 10.13 lub nowszy
Cent OS 7
Serwery LDAP
Typy serwerów LDAP
Windows Server 2012 z Active Directory
Windows Server 2012 R2 z Active Directory
Windows Server 2016 z Active Directory
Windows Server 2019 z Active Directory
73JE-006