Zmiany w funkcjach

Niniejsza sekcja opisuje zmiany w funkcjach tego urządzenia.
73JE-002