Zmienione elementy

Ustawienia, w których dokonano zmian treści i notatki pokazane są poniżej.
 <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>  <Włącz funkcję autom. drukowania po zalogowaniu się>
Zmiana tego ustawienia z <Wyłącz> na <Włącz> automatycznie ustawia <Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się> na <Włącz> dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że zadania użytkownika zostaną automatycznie wydrukowane po zalogowaniu, bez konieczności wprowadzania zmiany żadnych ustawień.
73JE-008