Pozostałe zmiany w Podręcznik użytkownika

Podstawowa obsługa Dostosowywanie ekranu dotykowego do własnych potrzeb Rejestrowanie często używanych ustawień i odbiorców jako przycisków osobistych/współdzielonych na ekranie <Strona główna> Rejestrowanie przycisków osobistych/współdzielonych
Opis „Importowanie/eksportowanie zarejestrowanych przycisków” w sekcji UWAGA poniżej uległ zmianie (zmiana opisu dotyczy drugiego podpunktu).
Drukowanie Różne metody drukowania Kopiowanie plików do folderu w celu wydrukowania (Hot Folder)
UWAGA w kroku 5. dotyczącym „Zapisywanie plików w folderze Hot Folder w celu wydrukowania” „W przypadku udostępniania za pośrednictwem WebDAV” została zmieniona (zmiana dotyczy opisu w drugim podpunkcie).
Łączenie z urządzeniami mobilnymi Korzystanie z technologii Google Cloud Print
Z dniem wygaśnięcia wsparcia dla usługi Google Cloud Print, tj. 31 grudnia 2020 roku, drukowanie za pośrednictwem usługi Google Cloud Print nie będzie już możliwe.
Ustawienia/Rejestracja Tabela Ustawienia/Rejestracja Właściwości Sieć
Wartość <Dług. Prefiksu> została zmieniona (minimalna wartość zmieniona na 1).
Ustawienia/Rejestracja Tabela Ustawienia/Rejestracja Właściwości Sieć
Wartość <Dług. Prefiksu> została zmieniona (minimalna wartość zmieniona na 1).
73JE-00A