Stöd för Universal utskrift

Universal utskrift är en tjänst som låter dig skriva ut dokument via Microsoft Cloud. Drivrutiner för Universal utskrift ingår som standard i Windows 10. Det finns därför inget behov av att installera skrivardrivrutiner för varje dator. Detta eliminerar också behovet av skrivarservrar vilket möjliggör kostnadsminskningar och reducerar arbetsbelastningen på nätverksadministratörer.
Användarvillkor
För att använda Universal utskrift måste du först registrera dig som en Microsoft 365-tjänstanvändare och använda Azure Active Directory Service.
Obligatoriska inställningar
Administratörsinställningar
Använd Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för att registrera den här maskinen i Azure Active Directory.Registrera denna maskin i Azure Active Directory
Användarinställningar
Konfigurera datorn så att Universal utskrift kan användas.Konfigurera en skrivare som är registrerad i Azure Active Directory på datorn
När en proxyserver används
För att använda Universal utskrift via en proxyserver måste du även konfigurera proxyinställningarna på din dator.
Associera användare och jobb för Universal utskrift
Du kan associera jobb för Universal utskrift till användare som autentiseras genom användarautentisering. Du kan fortfarande använda Universal utskrift utan att konfigurera dessa inställningar.Konfigurera användarinställningar för Universal utskrift
Skriva ut med Universal utskrift
Se Microsofts webbplats för information om skriva ut med Universal utskrift.
I vissa operativsystem kan utskriftsfel eller problem med utskriftsresultaten uppstå. Se Felsökning om Universal utskrift på Microsofts webbplats för information om operativsystemets kompatibilitet.
Universal utskrift kan inte användas med en imagePRESS Server-anslutning.
Universal utskrift kan inte användas med kommunikation över en trådlös anslutning.
Om utskrift med kvarhållna jobb är aktiverad skrivs jobb med Universal utskrift ut såsom anges i <Tvingad parkering> inställningarna.

Registrera denna maskin i Azure Active Directory

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan.
3
Klicka på [Network Settings]  [Settings for Universal Print].
4
Klicka på [Edit...] för [Basic Settings].
5
Välj kryssrutan [Use Universal Print from Microsoft] och ange skrivarnamnet i fältet [Printer Name].
Välj kryssrutan [Verify Server Certificate] för att verifiera servercertifikatet som skickas från servern.
Välj kryssrutan [Add CN to Verification Items] för att lägga till CN (Common Name) till artiklarna som ska verifieras.
Ändra inställningarna för [Application ID], [Azure Active Directory Authentication URL] eller [Azure Active Directory Registration URL] enligt din molnmiljö.
6
Klicka på [OK].
7
Klicka på [Register...] i [Registration Status].
8
Vänta några sekunder och klicka sedan på .
9
Klicka på webbadressen för [URL for Registration].
10
Följ anvisningarna på skärmen för att registrera maskinen.
11
Vänta några minuter och klicka sedan på på skärmen Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
När registreringen är slutförd visas [Registered] i [Registration Status].
12
Se skärmen Universal utskrift i din webbläsare.
13
Välj den registrerade maskinen och klicka på [Dela skrivare].
Anger det nya namnet i [Namn på skrivarresurs] och klicka sedan på [Dela skrivare] för att ändra namnet som visas på datorn.
[Skrivare delas.] visas längst upp till höger på skärmen.
14
Klicka på [Medlemmar] och sedan [Lägg till].
15
Välj de medlemmar och grupper i listan över de som ska använda den registrerade skrivaren.
De valda medlemmarna och grupperna kan använda skrivaren.

Så tar du bort en registrerad skrivare

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan.
3
Klicka på [Network Settings]  [Settings for Universal Print].
4
Klicka på [Registration Status] för [Unregister].
5
Klicka på [OK].
6
Se skärmen Hantera Azure Active Directory-enheter i din webbläsare.
7
Välj den modell som ska tas bort och klicka på [Ta bort].

Konfigurera en skrivare som är registrerad i Azure Active Directory på datorn

1
Klicka på []  [ Inställningar]  [Konton].
2
Klicka på [Åtkomst till arbete eller skola]  [Anslut].
3
Följ instruktionerna på skärmen för att logga in på ditt Microsoft 365-konto.
4
Klicka på [Hem]  [Enheter].
5
Klicka på [Skrivare och skannrar]  [Lägg till en skrivare eller skanner].
6
Välja en registrerad skrivare från listan.
73JJ-003