Läs detta först

Denna manual bör läsas tillsammans med Användarhandbok. Informationen i Användarhandbok gäller plattformversion 3.10 medan den här manualen beskriver tillagda funktioner och andra ändringar för plattformversion 3.11 eller senare.

Kontrollera versionen

Beroende på modellen kanske du inte kan använda den senaste plattformversionen. Använd proceduren nedan för att kontrollera versionen innan du läser denna manual.
1
Tryck på knappen  (Räknare-/enhetsinformation) eller [Räknare-/enhetsinformation].
2
Tryck på <Enhetsinfo/Övrigt>  <Kontr. enh.- konfiguration>.
3
Kontrollera versionen i <Plattformsversion>.

Så läser man denna manual

Innebörden av ikonerna och andra symboler som används i denna manual förklaras nedan. Markeringar och skärmar som inte förklaras här är såsom de beskrivs i Användarhandbok.
Version som stöds
Ikonerna nedan indikerar versioner som stöds i förklaringarna om tillägg eller ändringar till följd av uppdateringar av firmware.
Stöds i plattformversion 3.11 eller senare
Söker i listor efter versioner som stöds
Sida med söklista
Låter dig söka på sidor som visar alla ändringar i varje version. Ändringar i varje version.
Söka efter nyckelord
Sök genom att ange versionen som nyckelord (t.ex. ”Version 3.11”) visar en lista med sidor som innehåller det sökordet. Du kan sedan leta igenom listade sidor.

Konfigurera hur denna manual visas

Du kan ändra storlek på texten i denna manual och ändra skärmlayouten så att den anpassas till den maskin som den visas på. Visningsinställningar - handbok

Varumärken

Google Cloud Print är ett varumärke som tillhör Google LLC.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Övriga produkt- och företagsnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.
73JJ-000