Poster som har ändrats

Inställningarna med ändringar i innehållet och anmärkningar visas nedan.
 <Funktionsinställningar>  <Utskrift>  <Aktivera automatisk utskriftsfunktion vid inloggning>
Ändrar denna inställning från <Av> till <På> ställer automatiskt in <Skriv ut användarjobb automatisk vid inloggning> till <På> för alla användare. Detta innebär att användarnas egna jobb skrivs ut automatiskt när de loggar in utan att de behöver ändra några inställningar.
73JJ-008