Andra ändringar i Användarhandbok

Grundläggande funktioner Anpassa pekskärmen Registrera ofta använda inställningar och mottagare som personliga knappar/delade knappar på <Hem>-skärmen Registrera personliga knappar/delade knappar
Beskrivningen ”Importera/exportera registrerade knappar” i OBS! nedan har ändrats (ändra till beskrivningen i den andra listpunkten).
Skriva ut Olika utskriftsmetoder Kopiera filer till en mapp för utskrift (specialmapp)
OBS! i steg fem i ”Lagra filer i en specialmapp för utskrift”  ”Vid utlämning via WebDAV” har ändrats (ändra beskrivningen i den andra listpunkten).
Länka med mobila enheter Använda Google Cloud Print
När support för Google Cloud Print upphör 31 december 2020 kan du inte längre skriva ut med Google Cloud Print.
Inställningar/Registrering Tabellen Inställningar/registrering Preferenser Nätverk
Värdet på <Prefixlängd> har ändrats (minimivärdet har ändrats till 1).
Inställningar/Registrering Tabellen Inställningar/registrering Preferenser Nätverk
Värdet på <Prefixlängd> har ändrats (minimivärdet har ändrats till 1).
73JJ-00A