Kennisgeving

IPv6Ready-logo

 
De protocolset in deze machine heeft het IPv6 Ready-logo Phase-2 ontvangen van het IPv6 Forum.

Productgegevens die verplicht zijn krachtens COMMISSIEVERORDENING (EG) nr. 801/2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008

Stroomverbruik van het product in netwerk-stand-by als bekabelde netwerkpoorten zijn aangesloten en alle draadloze netwerkpoorten zijn geactiveerd (indien deze tegelijkertijd beschikbaar zijn).
Naam van het model
Stroomverbruik van het product in netwerk-stand-by
MF832Cdw
3,0 W of minder
De bovenstaande waarde(n) zijn de werkelijke waarden voor één willekeurig gekozen apparaat en kunnen daarom afwijken van de waarde van het gebruikte apparaat. De waarden zijn gemeten zonder dat er optionele netwerkpoorten waren verbonden en/of geactiveerd.

WEEE- en batterijrichtlijnen

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid.
Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Milieutechnische informatie

Uw impact op het milieu verkleinen en toch geld besparen
Stroomverbruik en activeringstijd
De hoeveelheid stroom die een apparaat verbruikt, hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt. Dit product is ontworpen en op zo'n manier ingesteld dat u uw energiekosten kunt verlagen. Na de laatste afdruk schakelt het over op de modus Gereed. In deze modus kan het indien nodig direct opnieuw afdrukken. Als het product een tijd niet wordt gebruikt, schakelt het apparaat over op de energiebesparende modus.
De apparaten verbruikt minder stroom (Watt) in deze modi.
Als u een langere activeringstijd wilt of de energiebesparende modus helemaal wilt uitschakelen, bedenk dan wel dat dit apparaat dan alleen pas na een langere tijd op een lagere stroomverbruiksniveau overschakelt of helemaal niet.
Canon raadt het verlengen van de activeringstijd af.
Energy Star®
Het Energy Star®-plan is een vrijwillig plan ter promotie van de ontwikkeling en aankoop van energiezuinige modellen, waarmee de impact op het milieu wordt verkleind.
Producten die voldoen aan de strenge eisen van het Energy Star®-plan voor zowel milieuvriendelijke voordelen als energiebesparing krijgen het Energy Star®-logo.
Papiertypen
Dit product kan worden gebruikt voor afdrukken op zowel gerecycled als nieuw papier (gecertificeerd voor een milieubewust rentmeesterschapsplan), dat voldoet aan EN12281 of een vergelijkbare kwaliteitsnorm. Daarnaast kan het afdrukken op media tot een gewicht van 64g/m2 ondersteunen.
Lichter papier betekent minder middelen die worden ingezet, en een lagere milieuvoetafdruk voor uw afdrukbehoeften.
Dubbelzijdig afdrukken (alleen producten met dubbelzijdig afdrukken standaard)
Met de mogelijkheid om dubbelzijdig af te drukken kunt u automatisch op beide zijden afdrukken. Zo helpt u het gebruik van waardevolle natuurlijke hulpbronnen te verlagen door uw papierverbruik te verlagen.
De dubbelzijdige functie is automatisch ingeschakeld tijdens de configuratie en de installatie van het stuurprogramma, en Canon raadt u ten strengste aan deze functie niet uit te schakelen. U zou de dubbelzijdige functie altijd moeten blijven gebruiken om de impact van uw werk met dit product op het milieu te verlagen.

Weggooien van gebruikte tonercartridges

Om het milieu te beschermen en efficiënter gebruik te maken van bronnen, bevordert Canon het terugwinnen en recyclen van gebruikte tonercartridges. Werk samen bij de terugwinning van tonercartridges (hergebruik van materialen). Zie de Canon-website voor meer informatie over het hergebruik van materialen:
global.canon/ctc
Wanneer u tonercartridges weggooit, moet u ze in hun originele verpakking inpakken om verspreiding van toner te voorkomen en de cartridges weggooien in overeenstemming met uw lokale overheidsvoorschriften.

Installatie

Als u merkt dat de machine tijdens het werken lawaai maakt in sommige standen of vanwege de omgeving, raden wij u aan de machine te plaatsen op een andere locatie dan uw kantoor.
Als u merkt dat de machine tijdens het werken lawaai maakt in sommige standen of vanwege de omgeving, raden wij u aan de machine te plaatsen op een andere locatie dan uw kantoor.
Machines met opslagapparatuur zoals harde schijven werken mogelijk niet goed wanneer ze gebruikt worden op hoogte (3.000 meter boven zeeniveau of hoger).

Handelsmerken

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

Adobe, Acrobat en Reader zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Safari, Mac, macOS en OS X zijn handelsmerken van Apple Inc.

Google Chrome en Android zijn handelsmerken van Google LCC.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org). All rights reserved.
Java is een geregistreerd handelsmerk van Oracle en/of haar dochterondernemingen.
Adobe, PostScript en het PostScript-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Het PDF-logo is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Alle merknamen en productnamen die in deze handleiding staan, zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve eigenaren.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Vrijwaringsclausules

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
CANON INC. BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, BEHALVE ZOALS HIERIN GEBODEN, INCLUSIEF, EN ZONDER BEPERKINGEN DAARVAN, GARANTIES OP HET GEBIED VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. CANON INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF SECUNDAIRE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH VOOR VERLIEZEN OF UITGAVEN ALS RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.
Als u de handleiding in PDF-indeling niet kunt lezen, haal dan de Adobe Acrobat Reader op van de website van Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Copyright

De inhoud van dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.
7J2C-0JE