Weergave Gebruikershandleiding

In dit gedeelte worden de markeringen, knoppen, schermen en andere items die in de Gebruikershandleiding worden gebruikt, beschreven. De waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen zijn tevens te vinden in de "Belangrijke veiligheidsinstructies" die met het apparaat is meegeleverd. Raadpleeg ook deze instructies.
Markeringen
Waarschuwingen met betrekking tot veiligheid, beperkingen en waarschuwingen met betrekking tot de bediening van het apparaat, nuttige tips en andere informatie worden weergegeven met behulp van de onderstaande markeringen.
 
Hiermee wordt een waarschuwing aangeduid voor handelingen die de dood of zwaar persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen.
 
Hiermee wordt een voorzorgsmaatregel aangeduid ter preventie van het risico op persoonlijk letsel of schade aan eigendommen (anders dan een productiefout) dat veroorzaakt kan worden door verkeerd gebruik van het apparaat. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze voorzorgsmaatregelen altijd ter harte nemen.
Geeft een bewerking aan die niet mag worden uitgevoerd. Lees deze items aandachtig door en zorg ervoor dat u de beschreven bewerkingen niet uitvoert.
Hiermee worden belangrijke operationele vereisten en restricties aangeduid die altijd moeten worden nageleefd tijdens het gebruik van dit apparaat. Houd u te allen tijde aan deze belangrijke aandachtspunten om zo storingen, defecten of schade aan eigendommen te voorkomen die veroorzaakt kunnen worden door verkeerd gebruik van het apparaat.
Hiermee wordt een uitleg van een handeling gegeven. Het kan ook extra informatie over een procedure bevatten.
Geeft nuttige functies of tips voor het gebruiken van het apparaat aan.
Toetsen en knoppen
Toetsen op het bedieningspaneel, knoppen die op het aanraakscherm en het computerscherm worden weergegeven, worden als volgt aangegeven.
Type
Voorbeeld
Toetsen op het bedieningspaneel
Knoppen op het aanraakscherm*
<Functie-instellingen>
<Annuleren>
Knoppen en andere interfaceonderdelen die op het computerscherm worden weergegeven
[Voorkeuren]
[OK]
* Bewerking om een knop op het aanraakscherm aan te raken, wordt aangegeven met "Druk op" in de Gebruikershandleiding.
Scherm
Het scherm dat gebruikt wordt in de Gebruikershandleiding kan afhankelijk van het model, de optionele apparatuur en de versie anders zijn dan het scherm op uw machine.
Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, kan een deel van de aangegeven inhoud op het scherm afwijken van die op uw computer.
De inhoud op het scherm voor stuurprogramma's en software kan afwijken vanwege versie-upgrades.
Illustraties
Illustraties die worden gebruikt in de Gebruikershandleiding, zijn van "MF832Cdw", tenzij specifiek anderszins is aangegeven.
7J2C-0LA