Invoerlade

Deksel van aanvoer

Open dit deksel om vastgelopen originelen uit de aanvoer te verwijderen. Papierstoringen in de aanvoer

Papiergeleiders

Pas deze geleiders aan de breedte van een origineel aan.

Originelenblad

Hier geplaatste originelen worden automatisch in de aanvoer ingevoerd. Wanneer u twee of meer vellen plaatst, kunnen originelen achter elkaar worden gescand. Originelen plaatsen

Scanvlak voor aangevoerde originelen

Originelen die in de aanvoerlade zijn geplaatst, worden in dit gedeelte gescand.

Glasplaat

Als u boeken, dikke en dunne originelen en andere originelen wilt scannen die niet via de aanvoerlade kunnen worden gescand, plaats deze dan op de glasplaat. Originelen plaatsen

Uitklapbaar opvangblad voor originelen

Trek dit blad naar buiten wanneer u grote originelen gaat scannen, zodat deze niet over de rand van de aanvoer vallen.

Origineelstop

Wanneer er grote originelen worden uitgevoerd, voorkomt u dat de originelen van het blad vallen of over het uiteinde gaan hangen door de origineelstop omhoog te zetten.

Opvangblad voor originelen

Hier worden gescande originelen opgevangen.

Originele houder

Houdt originelen tegen om de uitvoer van originelen netjes te laten verlopen.
Druk niet hard op de aanvoer wanneer u een dik origineel zoals een boek of tijdschrift op de glasplaat plaatst.
Plaats geen voorwerpen op het originelenblad. Dit kan de originelen beschadigen.
Reinig de aanvoerlade en glasplaat regelmatig voor goede afdrukresultaten. Regelmatig reinigen
7J2C-01K