De machine uitzetten

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de machine uitzet.
Controleer eerst de bedrijfsstatus van de machine voordat u die uitzet.
Schakel de machine niet uit als de functie Fax/I-Fax in gebruik is. I-fax- of faxdocumenten kunnen niet worden verzonden of ontvangen wanneer de machine uit staat.
Schakel de machine niet uit als het bericht <Back-up opgeslagen gegevens van de externe UI...> wordt weergegeven op het aanraakscherm. Als u dat wel doet, kan de machine misschien geen reservekopie maken van de opgeslagen gegevens.
Als de machine tijdens het scannen of afdrukken wordt uitgeschakeld, kan een papierstoring optreden.
U kunt de machine afsluiten vanaf de Remote UI (UI op afstand). Uitzetten/Herstarten van de machine
1
Druk op de hoofdschakelaar.
Het kan even duren voordat de machine volledig is uitgeschakeld. Verwijder de netstekker pas nadat display en lampjes UIT zijn.
Als u de machine opnieuw wilt starten, wacht u minstens 10 seconden nadat het systeem is uitgeschakeld en zet u de machine weer aan. Wanneer <Inst. voor snelle opstart vr hoofdschakelaar> is ingeschakeld, moet u minstens 20 seconden wachten voordat u de machine opnieuw kunt starten. <Inst. voor snelle opstart vr hoofdschakelaar>
7J2C-01W