Een groep onder een snelkiestoets opslaan

Bestemmingen die zijn opgeslagen onder snelkiestoetsen kunnen worden gecombineerd tot een groep en worden geregistreerd als één bestemming.
1
Druk op <Best./Door. instell.>. Het scherm <Home>
2
Druk op <Snelkiestoets opsl.>.
3
Selecteer de snelkiestoets die u wilt registreren en druk op <Registreren/Bewerken>.
4
Druk op <Groep>.
5
Druk op <Naam>  voer de groepsnaam in en druk op <OK>.
6
Druk op <Sneltoetsnaam>  voer de snelkiestoetsnaam op die moet worden weergegeven en druk op <OK>  <Volgende>.
7
Selecteer de bestemmingen die u in een groep wilt registreren.
Als u een bestemming uit een snelkiestoets wilt selecteren, drukt u op <Toev. via sneltoetsen>  selecteer de bestemming en druk op <OK>.
8
Druk op <OK>  <Sluiten>.
7J2C-03H