De sluimermodus inschakelen

Met de sluimermodusfunctie wordt het stroomverbruik verlaagd door tijdelijke uitschakeling van een aantal interne bewerkingen in de machine. U kunt de sluimermodus van de machine activeren door simpelweg op (Energiebesparing) op het bedieningspaneel te drukken. Wanneer de sluimermodus actief is, wordt het aanraakscherm uitgeschakeld en  (Energiebesparing) gaat branden. Bedieningspaneel
Afhankelijk van de bedrijfsstatus en bepaalde omstandigheden wordt de sluimermodus soms niet geactiveerd.
Als de machine gedurende langere tijd niet in sluimermodus gaat, wordt automatische kalibratie uitgevoerd om de beeldkwaliteit te behouden. Kalibratie kan de levensduur van de tonercartridge beïnvloeden.
Ook wanneer de machine in de Sluimermodus gaat, blijft de Verwerken/Gegevens-indicator knipperen of groen branden.
De sluimermodus opheffen
De sluimermodus van de machine wordt opgeheven wanneer een van de volgende bewerkingen wordt uitgevoerd:
Wanneer  (Energiebesparing) wordt ingedrukt op het bedieningspaneel*1
Wanneer originelen in de aanvoer zijn geplaatst
Wanneer de aanvoer wordt geopend
Wanneer papier op de papiertafel wordt geplaatst of ervan wordt verwijderd*1
Wanneer een deur op de machine wordt geopend of gesloten*1
*1 Sommige modellen van de machine ondersteunen deze functie niet.
Bij het instellen van de automatische sluimertijd
U kunt de instelling <Automatische sluimertijd> gebruiken om de machine automatisch in de sluimermodus te zetten. Volg onderstaande procedure om de periode van inactiviteit te wijzigen waarna de machine automatisch in de sluimermodus wordt gezet.
 (Inst./Registrern)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>  <Automatische sluimertijd>   of  om de tijdsperiode in te stellen waarna de machine automatisch in de sluimermodus wordt gezet  <OK>.
U kunt instellen dat de sluimermodus op dag van de week automatisch wordt geactiveerd. <Automatische wekelijkse sluimertijd>
Energieverbruik in Sluimermodus
U kunt de hoeveelheid energie instellen die de machine in de sluimermodus verbruikt. Volg de onderstaande procedure om hoeveelheid verbruikte energie in de sluimermodus in te stellen.
 (Inst./Registrern)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>  ingesteld <Energieverbruik in Sluimer mode> op <Laag> of <Hoog>.
7J2C-037