Het <Home>-scherm aanpassen

In dit gedeelte wordt beschreven wat kan worden aangepast en beheerd van de items die worden weergegeven wanneer op    wordt gedrukt in het <Home>-scherm.
Afhankelijk van de instelling voor <Afstemmen van Home-scherm op alg. gebr. toestaan> en de bevoegdheden van de ingelogde gebruiker wordt mogelijk een scherm voor het selecteren van <Aanpassen voor pers. gebruik> of <Aanpassen voor algemeen gebr.> weergegeven wanneer <Knoppen verplaatsen>, <Bewerken van knoppen>, <Weergave-instell. Home-scherm> of <Instellingen Achtergrond> is geselecteerd.
<Aanpassen voor pers. gebruik>: Selecteer dit om het Home-scherm aan te passen aan de huidige aangemelde gebruiker. De standaardinstellingen voor <Aanpassen voor pers. gebruik> zijn gelijk aan de instellingen voor <Aanpassen voor algemeen gebr.>.
<Aanpassen voor algemeen gebr.>: Selecteer dit om het Home-scherm aan te passen aan gebruikers zonder gepersonaliseerd scherm: niet-aangemelde gebr., gastgebr. e.d. De instellingen in <Aanpassen voor algemeen gebr.> worden toegepast totdat de gemachtigde gebruiker <Aanpassen voor pers. gebruik> configureert.
Als de instellingen in <Aanpassen voor algemeen gebr.> worden gewijzigd, worden deze wijzigingen ook toegepast op <Aanpassen voor pers. gebruik>, totdat de gemachtigde gebruiker <Aanpassen voor pers. gebruik> configureert.
De scherminstellingen <Home> kunnen worden geïmporteerd/geëxporteerd tussen machines die het scherm <Home> ondersteunen. De gegevens van instellingen importeren/exporteren
De scherminstellingen <Home> worden niet geïmporteerd naar machines die het scherm <Snelmenu> ondersteunen, maar het scherm <Home> niet ondersteunen.
Zelfs als een van de instellingen in <Instellingen Home-beheer voor Persoonlijk gebruik> is uitgeschakeld tijdens het exporteren, worden de persoonlijke instellingen geëxporteerd als deze al geconfigureerd zijn.

 <Knoppen verplaatsen>

U kunt functieknoppen en persoonlijke/gedeelde knoppen verplaatsen.

 <Bewerken van knoppen>

Alleen <Verpl.:> kan worden gebruikt voor functieknoppen.
<Hernoemen>, <Verwijderen> en <Verplaatsen> kunnen worden gebruikt voor persoonlijke/gedeelde knoppen.

 <Weergave-instell. Home-scherm>

U kunt een van de volgende items selecteren voor het knopformaat en het aantal knoppen dat op één scherm wordt weergegeven.
<3 grote knoppen per pagina>
<6 grote knoppen per pagina>
<9 middelgrote knoppen per pagina>
<12 middelgrote knoppen per pagina>
<15 small buttons per page>

 <Instellingen Achtergrond>

U kunt de achtergrondafbeelding wijzigen.

 <Instellingen Home-beheer>

De volgende instellingen zijn mogelijk. (Vetgedrukte rode tekst duidt de standaardinstelling aan.)
<Afstemmen van Home-scherm op alg. gebr. toestaan>: <Aan>/<Uit>
<Sta niet-geautoris. gebruik. toe de tijdlijn te gebruiken>: <Aan>/<Uit>
<Laat alle aangemelde gebruik. de tijdlijn gebruiken>: <Aan>/<Uit>
<Ga terug naar Home na het uitvoeren van opdracht>: <Aan>/<Uit>
<Functieweergave beperken>: Selecteer de functies of AddOn-toepassingen die u wilt verbergen op het scherm <Home>.
<Instellingen Home-beheer voor Persoonlijk gebruik>: De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd.
<Registratie/Bewerking van Persoonlijke knoppen toestaan>: <Aan>/<Uit>
<Gebruik van Knoppen verplaatsen bij Aanpassen voor pers. gebruik toestaan>: <Aan>/<Uit>
<Gebruik v. Weergave-inst. Home-scherm bij Aanpassen voor pers. gebr. toestaan>: <Aan>/<Uit>
<Gebruik van Instellingen achtergrond bij Aanpassen voor pers. gebruik toestaan>: <Aan>/<Uit>
Voor het gebruik van deze instelling hebt u beheerdersbevoegdheden nodig.
<Afstemmen van Home-scherm op alg. gebr. toestaan>
Indien Aan, kunnen alg. gebr. en gebr.s die niet zijn ingelogd, gedeelde knoppen reg. en Home-scherm afstemmen op alg. geb.
<Ga terug naar Home na het uitvoeren van opdracht>
Indien Aan, wordt het Home-scherm weergegeven na het uitvoeren van opdr. m. behulp van Gedeelde knoppen, Persoonlijke knoppen of Tijdlijn.
Geschiedenis wordt niet bewaard in de tijdlijn wanneer een gebruiker niet is ingelogd en <Sta niet-geautoris. gebruik. toe de tijdlijn te gebruiken> op <Uit> is ingesteld, of wanneer een gebruiker is ingelogd en <Laat alle aangemelde gebruik. de tijdlijn gebruiken> op <Uit> is ingesteld.
Wanneer <Schakel gebruik van persoonlijke instellingen in> is uitgeschakeld, wordt <Instellingen Home-beheer voor Persoonlijk gebruik> lichtgrijs weergegeven en kunnen de persoonlijke instellingen niet worden gebruikt. <Schakel gebruik van persoonlijke instellingen in>
<Registratie/Bewerking van Persoonlijke knoppen toestaan>
Schakel deze functie uit om persoonlijke knoppen te verbergen.
Als <Gebruik van Knoppen verplaatsen bij Aanpassen voor pers. gebruik toestaan> is uitgeschakeld nadat de knoppen op het gepersonaliseerde scherm zijn verplaatst met <Gebruik van Knoppen verplaatsen bij Aanpassen voor pers. gebruik toestaan> ingeschakeld, wordt het onmogelijk om de knoppen te verplaatsen op het gepersonaliseerde scherm, maar blijft de positie ervan behouden.
<Gebruik v. Weergave-inst. Home-scherm bij Aanpassen voor pers. gebr. toestaan>
Schakel deze functie uit om de instellingen in <Apparaatinstellingen> toe te passen.
<Gebruik van Instellingen achtergrond bij Aanpassen voor pers. gebruik toestaan>
Schakel deze functie uit om de instellingen in <Apparaatinstellingen> toe te passen.

 <Functie Instellingen sneltoetsen>

U kunt functieknoppen als sneltoetsen registreren. Selecteer de registratiebestemming en vervolgens de functie die u wilt registreren.
Voor het gebruik van deze instelling hebt u beheerdersbevoegdheden nodig.
Als u geen snelkoppelingen gebruikt, selecteert u <Niet-toegewezen> uit de lijst.
7J2C-02U