Gelijktijdig kopiëren van afzonderlijk gescande originelen (Opdrachtsamenstelling)

 
Zelfs als u te veel originelen hebt die u tegelijkertijd in de aanvoer wilt plaatsen, kunt u de originelen afzonderlijk scannen en ze als een batch documenten verzenden. Originelen die zowel in de aanvoer als op de glasplaat zijn gescand, kunnen ook tegelijkertijd worden verzonden.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <Opdrachtsamenstelling>  <Sluiten>.
5
Druk op  (Start) om de originelen te scannen.
Wanneer het scannen is voltooid, verschijnt het scherm met de melding dat u het volgende origineel kunt scannen.
6
Plaats het volgende origineel en druk op  (Start) om het origineel te scannen.
Herhaal deze stap totdat alle originelen zijn gescand.
Om de scaninstellingen te wijzigen, drukt u op <Wijzig instel.>.
De volgende functies kunnen worden gebruikt in <Wijzig instel.>: U moet de nodige scaninstellingen vooraf instellen omdat u deze andere functies tijdens de modus Opdrachtsamenstelling niet kunt wijzigen.
<Selecteer kleur>
<Zoompercentage>
<2-zijdig origineel>
<Densiteit>
<Type origineel>
Als u de <N op 1> samen met de modus Opdrachtsamenstelling opgeeft, kunt u <Selecteer kleur>, <Zoompercentage> en <Densiteit> niet wijzigen in <Wijzig instellingen>.
7
Druk op <Start kop.>.
Het kopiëren wordt gestart.
7J2C-044