De kopieerresultaten controleren

 
Voordat u een grote hoeveelheid gaat kopiëren, kunt u het kopieerresultaat controleren door eerst een voorbeeldkopie af te drukken. Als u de kopieerresultaten controleert, kunt u fouten met de uitvoer voorkomen.
<Kopieervoorbeeld> verschijnt alleen als u instelt om meerdere kopieën en een van de volgende instellingen tegelijk te maken.
Sorteren (p.volgorde)

Controleren van het kopieerresultaat door een kopie te maken (voorbeeldkopie)

Wanneer u meerdere aantallen kopieën hebt opgegeven, kunt u eerst een kopie maken van uw hele origineel om het resultaat te controleren en vervolgens de rest van de kopieën maken. U kunt ook alleen specifieke pagina's uit uw origineel kopiëren.
1
Plaats de originelen in de aanvoer. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Voer het aantal kopieën in en geef de kopieerinstellingen op volgens uw voorkeuren en doelstellingen. Basisbewerkingen voor kopiëren
4
Druk op <Kopieervoorbeeld> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
5
Selecteer pagina's voor de voorbeeldkopie en druk op <OK>.
Als u alle pagina's wilt kopiëren, selecteert u <Alle pagina's>.
Om specifieke pagina's te kopiëren, selecteert u <Aangegeven pagina's>. Voer de pagina's in door op <Eerste pagina> of <Laatste pagina> te drukken.
Als u <Alle pagina's> selecteert
Als u <Alle pagina's> selecteert, telt de teller van de machine de voorbeeldset als een kopie.
Als u <Aangegeven pagina's> selecteert
Geef de pagina's op basis van de uitgevoerde paginanummers op. Als het origineel bijvoorbeeld uit 10 pagina's bestaat en u kopieert met de 2-op-1-instelling (Meerdere originelen op één vel kopiëren (N op 1)), wordt het aantal pagina's uiteindelijk 5. Als u de zevende tot en met de tiende pagina van het origineel wilt kopiëren, geeft u de vierde pagina op voor <Eerste pagina> en de vijfde pagina voor <Laatste pagina>.
6
Druk op  (Start) om de originelen te scannen en druk op <Start kop.>.
De voorbeeldkopie wordt afgedrukt. Controleer het resultaat.
Als er geen probleem is met het kopieerresultaat
Druk op <Start afdrukken> om het aantal kopieën dat u hebt opgegeven, af te drukken. Als u <Alle pagina's> hebt geselecteerd bij stap 5, wordt het aantal kopieën min één afgedrukt. Als u <Aangegeven pagina's> selecteert bij stap 5, wordt het totale aantal kopieën afgedrukt.
Als u instellingen wilt wijzigen
Druk op <Wijzig instellingen> om de instellingen te wijzigen. <Kopieervoorb.> wordt weergegeven nadat de instellingen zijn gewijzigd. Kopieer weer een voorbeeld.
7J2C-045