De kleur aanpassen

Pas de dichtheid van geel, magenta, cyaan en zwart afzonderlijk aan.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <Kleurbalans>.
5
Druk op <-> of <+> voor elke kleur om de kleurbalans aan te passen.
6
Druk op <Fijn-aanp. densiteit> en geef zo nodig andere aanpassingen op.
Selecteer een kleur en pas de densiteit aan in het densiteitsgebied met de knop <-> of <+>. Wanneer de aanpassing is voltooid, drukt u op <OK>.
7
Druk op <OK> <Sluiten>.
8
Druk op   (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
U kunt maximaal vier instellingen registreren na aanpassing. Druk na het aanpassen van de kleur op <Oproepen/Registr.> selecteer een knop van <C1> tot <C4> druk op <Registreren> <Ja> <OK>.
Als u geregistreerde instellingen wilt oproepen, drukt u op <Oproepen/Registr.>, selecteer een knop en druk op <OK>.
U kunt de knopnamen van <C1> tot <C4> wijzigen. Selecteer de knop die u wilt wijzigen, druk op <Hernoemen> en voer een nieuwe naam in.
Als u de geregistreerde instellingen wilt verwijderen, selecteert u de knop en drukt u op <Verwijderen> <Ja>.
7J2C-040