I-faxen ontvangen

Bij ontvangst van een I-fax

Het Verwerken/gegevens-lampje op het bedieningspaneel knippert groen. Wanneer de ontvangst is voltooid, wordt het document automatisch afgedrukt en gaat het lampje uit.
Als u de ontvangst wilt annuleren, drukt u op <Statusmonitor>  <Ontvangen>  <Opdrachtstatus>  en selecteert u een document  <Annuleren>.
U kunt opgeven hoe lang het duurt voordat de ontvangst wordt geannuleerd wanneer u een opgesplitste I-fax ontvangt en de daaropvolgende gegevens niet kunnen worden ontvangen. De gegevens die op het opgegeven tijdstip worden ontvangen, worden afgedrukt. <Verdeelde gegevens RX timeout>

I-faxen handmatig ontvangen

Druk op <Statusmonitor>  <Ontvangen>  <Opdrachtlog>  <Contr. I-fax RX>. Door op <Fax/I-Fax in-bak>(Het scherm <Home>)  <Geheugen RX postbus>  <Verdeelde geg. RX postbus> te drukken, kunt u de ontvangststatussen van verdeelde I-faxen en hun gegevensgrootte controleren.
U kunt papier besparen bij het afdrukken.
U kunt bij het afdrukken gegevens, zoals ontvangsttijd, toevoegen aan ontvangen documenten. <Paginavoettekst RX afdrukken>
7J2C-05S