Faxen ontvangen

In dit gedeelte worden de methoden beschreven voor het ontvangen van faxen en het instellen van de machine om faxen te ontvangen. U moet enkele procedures voltooien voor het gebruiken van faxfuncties voordat u de ontvangstinstellingen opgeeft. De faxontvangstmethode instellen
De machine kan ontvangen faxdocumenten op A4-papier of letterformaatpapier afdrukken. Als ontvangen faxdocumenten op andere papierformaten worden afgedrukt, wordt mogelijk een gedeelte van de pagina niet afgedrukt of wordt een pagina op twee afzonderlijke vellen papier afgedrukt.

Methoden voor het ontvangen van faxen

De machine biedt de volgende ontvangstmethoden. Selecteer de methode die het beste past bij uw behoeften en stel deze vervolgens in door de procedure in <RX mode> te volgen.
<Auto RX>
Bestemd voor het ontvangen van faxen
De machine ontvangt faxen automatisch. Zelfs als iemand u belt, kunt u niet met de beller praten.
<Fax/Tel (Auto. omschakeling)>
Wanneer de oproep een fax is
De machine ontvangt de fax automatisch.
Wanneer de oproep een telefoongesprek is
Een inkomende oproep gaat over. Neem de handset op om de oproep te beantwoorden.
U moet van tevoren uw telefoon of de optionele handset op de machine aansluiten.
<Antwoordapparaat>
Wanneer de oproep een fax is
Nadat een inkomende oproep overgaat, ontvangt de machine de fax automatisch.
Wanneer de oproep een telefoongesprek is
Het antwoordapparaat wordt geactiveerd, zodat de beller een bericht kan achterlaten. Als u de handset opneemt voordat het antwoordapparaat begint met het opnemen van een bericht, kunt u met de beller praten.
U moet uw antwoordapparaat van tevoren aansluiten op het apparaat.
Stel het antwoordapparaat in om na enkele belsignalen te antwoorden.
We raden u aan ongeveer 4 seconden stilte aan het begin van het bericht te voegen of de maximale opnametijd op 20 seconden in te stellen.
<Handmatige RX>
Wanneer de oproep een fax is
Een inkomende oproep gaat over. Neem de handset op. Als u een pieptoon hoort, selecteert u  (Home)  <Fax>  <Handsfree>  <Start RX> om faxen te ontvangen.
Wanneer de oproep een telefoongesprek is
Een inkomende oproep gaat over. Neem de handset op. Als u geen pieptoon hoort, begin dan met uw gesprek.
U moet van tevoren uw telefoon of de optionele handset op de machine aansluiten.
U kunt de machine instellen om automatisch faxen te ontvangen wanneer een inkomende oproep overgaat binnen een aangeven tijdsbestek. <Overgaan naar Auto RX>
<Netschakelaar>*1
De machine maakt onderscheid tussen fax- en telefoonoproepen. Deze modus is alleen beschikbaar voor bepaalde landen en hiervoor is een abonnement vereist op een netwerkschakeldienst.
U moet van tevoren uw telefoon of de optionele handset op de machine aansluiten.
*1 Geeft items aan die wellicht niet worden getoond op het scherm Instellingen/Registratie, afhankelijk van de regio.
Afhankelijk van het type telefoon dat erop aangesloten is, kan de machine mogelijk geen faxen adequaat verzenden of ontvangen.
Als u een externe telefoon met faxfuncties aansluit, stel dan de telefoon in op het niet automatisch ontvangen van faxen.
Als u de handset opneemt en een pieptoon hoort, is de oproep een fax. U kunt de fax ontvangen door simpelweg de telefoon te gebruiken om een specifiek ID-nummer in te voeren. <RX op afstand>
U kunt papier besparen bij het afdrukken.
U kunt bij het afdrukken gegevens, zoals ontvangsttijd, toevoegen aan ontvangen documenten. <Paginavoettekst RX afdrukken>
Als u de machine zo instelt dat een ontvangstwachtwoord voor communicatie met subadressen moet worden gecontroleerd, kunt u voorkomen dat de machine spamfaxen ontvangt. <RX wachtwoord>
Als u <Tijd. opgesl. best. doorzenden nr geheugenpostvak IN> instelt op <Ja>, kunt u ontvangen documenten doorsturen naar de opslaglocatie van de machine (Geheugen RX postbus) als ze niet kunnen worden afgedrukt wegens papierstoringen of te weinig papier. In dit geval wordt <Fax geheugenslot>/<Gebruik I-fax geheugenslot> automatisch ingesteld op <Aan> en kunnen doorgezonden documenten worden gecontroleerd vanaf het scherm. Doorgezonden documenten kunnen ook later worden afgedrukt. (Ontvangen documenten in de machine opslaan (Ontvangst in geheugen)) Als u wilt terugkeren naar normaal afdrukken, stelt u <Fax geheugenslot>/<Gebruik I-fax geheugenslot> in op <Uit>.
7J2C-04X