Kleuren levendiger maken

Als u kleurenafdrukken met een verhoogde verzadiging van kleuren ten opzichte van de afdrukgegevens wilt verkrijgen, gebruikt u de volgende procedure om de nodige instellingen te configureren.
1
Druk op  (Inst./Registrern)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>  <Instellingen levendigheid full colour afdrukken>.
2
Selecteer het niveau.
<Standaard> wordt afgedrukt met dezelfde kleur als het origineel.
<Niveau 1> wordt afgedrukt met verzadigder kleuren dan het origineel. <Niveau 2> wordt afgedrukt met nog verzadigder kleuren.
3
Druk op <OK>.
7J2C-0H8