Gebruikersgroepen registeren

Registreer gebruikersgroepen. Gebruikersgroepadreslijsten kunnen worden gedeeld tussen geregistreerde gebruikersgroepen.
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Instellingen/Registratie] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Gebruikersbeheer]  [Authentificatiebeheer]  [Beheer van gebruikersgroepen].
4
Klik op [Groep toevoegen (lokale apparaatgebruikers)...] of [Groep toevoegen (andere gebruikers)...].
Selecteer [Groep toevoegen (andere gebruikers)...] als er serververificatie is ingesteld.
Groepen toevoegen aan een lokaal apparaat
Groepen toevoegen aan een verificatieserver
7J2C-09Y