De systeembeheerders-ID en pincode wijzigen

Wanneer afdelings-ID-beheer is ingeschakeld, moeten afdelings-ID's voor gebruikers worden ingesteld voordat ze zich kunnen aanmelden. De systeembeheerders-ID en de pincode van de systeembeheerder zijn standaard ingesteld op "7654321", maar het is aan te bevelen deze om veiligheidsredenen te wijzigen. Volg onderstaande procedure om ze te wijzigen.
Zorg ervoor dat u de systeembeheerder-PIN niet kunt vergeten. Als u de systeembeheerder-PIN bent vergeten, neem dan contact op met uw dealer of servicevertegenwoordiger.
Deze instelling is geen standaardbeheerinstelling voor gebruikersverificatie. Als u deze instelling wilt opgeven voor een gebruiker met beheerdersbevoegdheden in Gebruikersverificatie, stelt u [Selecteer rol om in te stellen:] in op "Beheerder". Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren
1
Druk op  (Inst./Registrern).
2
Druk op <Beheerinstellingen> <Gebruikersbeheer>  <Instellingen Systeembeheerderinformatie>.
3
Voer de nodige wijzigingen in de systeembeheerdersinstellingen door en druk op <OK>.
<ID systeembeheerder>
Voer een getal van maximaal 7 cijfers in voor de nieuwe systeembeheerders-ID.
<Systeembeh. PIN>
Voer een getal van maximaal 7 cijfers in voor de nieuwe systeembeheerderspincode en druk op <Bevestigen>. Voer ter bevestiging de pincode opnieuw in en druk op <OK>.
<Naam systeembeheerder> / <E-mailadres> / <Contact informatie> / <Opmerking>
Voer zo nodig gegevens over de beheerder in.
U kunt geen Systeembeheerder-ID of Systeem-PIN registreren die alleen uit nullen bestaan, zoals "00" of "0000000".
Wanneer u minder dan zeven cijfers invoert, worden nullen toegevoegd aan het begin van het nummer en wordt een nummer van zeven cijfers ingesteld.
Wanneer de optionele kopiekaartlezer (Copy Card Reader) is aangesloten, worden de systeembeheerders-ID en -pincode opnieuw ingesteld op "7654321". Optionele apparatuur
U kunt ook instellen dat het invoeren van zeven cijfers vereist is voor de systeembeheerders-ID en de systeembeheerderspincode. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of servicevertegenwoordiger.
7J2C-08K