<Afdrukken>

In dit gedeelte worden de afdrukinstellingen beschreven.
<Geforceerd in de wachtrij>
 (Inst./Registrern)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef de instellingen op voor afdrukken met geforceerd in de wachtrij. Afdrukinstellingen met geforceerd in de wachtrij zetten configureren
<Periode opslag opdrachten>
 (Inst./Registrern)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef de tijdsduur voor het opslaan van opdrachten op.
<Opdracht verwijderen na afdrukken>
 (Inst./Registrern)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef aan of opdrachten moeten worden verwijderd nadat ze zijn afgedrukt.
<Domein als voorwaarde herkenning gebr. opnemen>
 (Inst./Registrern)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef op of u afdrukopdrachten van een aangemelde gebruiker wilt determineren volgens "gebruikersnaam + domeinnaam" of alleen volgens "gebruikersnaam". Afhankelijk van uw omgeving kunnen afdrukopdrachten die niet correct zijn gedetermineerd als Mijn opdrachten, wel correct worden gedetermineerd als opdrachten van de aangemelde gebruiker door <Uit> te selecteren en "domeinnaam" uit te sluiten.
<Toon opdrachten van andere gebruiker>
 (Inst./Registrern)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef aan of de opdrachten van andere gebruikers dan de bevoegde gebruikers moeten worden weergegeven.
<Beperk verwijderen opdrachten van andere gebruiker>
 (Inst./Registrern)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef op of u wilt toestaan dat opdrachten van andere gebruikers dan de geautoriseerde gebruiker worden verwijderd wanneer de opdrachten van andere gebruikers dan de geautoriseerde gebruiker worden weergegeven.
<Id. hfd-/kl. letters vr gebr.naam>
 (Inst./Registrern)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Geef aan of de machine zo moet worden ingesteld dat die hoofdletters en kleine letters voor gebruikersnamen kan onderscheiden.
<Weergave-instellingen opdrachtenlijst>
 (Inst./Registrern)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
Specifieer de opdrachttypen om toe te voegen aan de opdrachtenlijst en het type opdracht wordt standaard geselecteerd.
<Instellingen voor waarschuwing opdr. in de wachtrij>
 (Inst./Registrern)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
De methode specificeren voor het versturen van Opdracht vasthouden-waarschuwingen.
<Pininstel. Beveilig afdr.opdr.>
 (Inst./Registrern)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
U kunt instellen of een pincode moet worden ingevoerd bij het afdrukken, weergeven van afbeeldingen of verwijderen met de functie Beveiligde afdruk.
<Autom. afdr.functie bij aanmelden inschak.>
 (Inst./Registrern)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
U kunt instellen of u wilt toestaan dat opdrachten die geforceerd in de wachtrij worden gezet, automatisch worden afgedrukt wanneer elke gebruiker zich aanmeldt.
<Autom. opdr. gebr. afdr. bij aanmel.>
 (Inst./Registrern)  <Functie-instellingen>  <Afdrukken>
U kunt instellen of opdrachten die geforceerd in de wachtrij worden gezet, automatisch worden afgedrukt na het aanmelden. Opdrachten die geforceerd in de wachtrij worden gezet automatisch afdrukken na het aanmelden
7J2C-0F9