<Gegevensbeheer>

U kunt instellingen configureren waarmee u de instellingen van de machine of gegevens, zoals de adressenlijsten, kunt gebruiken.
<Import van USB-geheugen>
 (Inst./Registrern)  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <Import/export>
U kunt alle instellingengegevens van een USB-geheugenapparaat importeren.
<Export nr USB-geheugen>
 (Inst./Registrern)  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <Import/export>
U kunt alle instellingengegevens naar een USB-geheugenapparaat exporteren.
<Importresultaatrapport>
 (Inst./Registrern)  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <Import/export>
Selecteer dit om een rapport van de importresultaten af te drukken.
<Import/export van webservice beperken>
 (Inst./Registrern)  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <Import/export>
Geef aan of import- en exportbewerkingen met andere webtoepassingen dan de Remote UI (UI op afstand) moeten worden beperkt.
<Initialiseer alle gegevens/instellingen>
 (Inst./Registrern)  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>
Selecteer dit om alle instellingen van de machine terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en de gegevens op de machine volledig te wissen. Het is meestal niet nodig deze instelling te gebruiken, maar het is handig om persoonlijke of vertrouwelijke informatie te wissen wanneer u de machine laat afvoeren. Initialiseren van alle gegevens/instellingen
7J2C-0FJ