<Weergave-instellingen>

In dit gedeelte worden de weergave-instellingen van het aanraakscherm beschreven.
<Standaardscherm bij opstarten/herstellen>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt het standaardscherm bij opstarten/herstellen instellen.
<Standaardscherm (Status monitor)>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt het scherm wijzigen dat verschijnt wanneer u op  (Statusmonitor) drukt.
<Faxfunctie weergeven>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of u de machine de faxfunctie wilt laten weergeven op het scherm <Home>. Als u ervoor kiest om de faxfunctie weer te geven, kunt u ook selecteren of u <Fax> weergeeft in <Scannen en verzenden>. Hierdoor kunt u gelijktijdig verzenden naar fax-, e-mail- en I-faxbestemmingen.
<Instellingen Weergave opslaglocatie>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt de weergegeven bestemmingen wijzigen door te drukken op <Scannen en opslaan> of <Toegang opgeslagen bestanden>.
<Andere Taal/Toetsenbord>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt de taal en het toetsenbord selecteren die op het touch panel display wordt weergegeven.
<Toon knop Andere Taal/Toetsenbord>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt de knop weergeven waarmee u de taal en toetsenbordindeling kunt wijzigen. De knop wordt weergegeven op de onderste regel van het aanraakscherm.
<Shift Lock-functie van toetsenbord gebruiken>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
Als u op <Shift> op het toetsenbordscherm drukt, kunt u een hoofdletter invoeren. U kunt de shiftlock-instellingen opgeven voor het invoeren van alleen hoofdletters of voor het invoeren van tekst die begint met een hoofdletter.
<Geregistreerde tekens voor toetsenbord>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt tekenreeksen die vaak worden gebruikt bij het invoeren van e-mail-/I-faxbestemmingen met behulp van het toetsenbord registreren.
<Weergave melding resterend papier>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of er een melding dient te worden weergegeven om te melden dat het papier in een papierbron bijna leeg is.
<Status Aantal kopieën/Opdrachtduur>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
Het aantal kopieën dat is aangegeven en de globale tijd voordat de huidige opdracht is voltooid worden weergegeven in de onderste regel van het touch panel display.
<Melden om scangebied origineel te reinigen>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt de machine instellen om u te waarschuwen dat het scanvlak moet worden gereinigd wanneer de machine vlekken op het scanvlak van de documentaanvoer detecteert.
<Selecteer papierschermprioriteit>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of het eenvoudige (<Eenvoudig>) of gedetailleerde instelscherm (<Gedetailleerd>) prioriteit krijgt wanneer u het scherm weergeeft voor het selecteren van het type papier.
<Andere invoer mm/inch>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of u numerieke waarden op de diverse invoerschermen wilt invoeren in millimeters of in inches.
<Bevestig als u papier plaatst in papierlade>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of het scherm <Papierinstellingen> wordt weergegeven wanneer de papierlade in de machine wordt geplaatst.
<Toon naam ingelogde gebruiker>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt selecteren of de gebruikersnaam of weergavenaam al dan niet onder aan het aanraakscherm wordt weergegeven.
<Weergave foutmelding resterende toner>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
Hiermee wordt een waarschuwingsscherm weergegeven waarmee u kunt identificeren welke kleur bijna op is, als de toner bijna op is. Dit bericht is handig omdat u daardoor van tevoren een nieuwe tonercartridge kunt voorbereiden, enz.
<Verwijder fout resterende toner>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt het waarschuwingsscherm verwijderen dat wordt weergegeven wanneer de resterende toner bijna op is, als <Weergave foutmelding resterende toner> is ingesteld op <Aan>.
<Weergave-instell. IP-adres>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt instellen dat het IP-adres al dan niet wordt weergegeven op het scherm met tellerstandinformatie.
<Toon Scan for Mobile>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of <Scan for Mobile> moet worden ingeschakeld, waarmee u gescande gegevens worden verzonden naar mobiele apparaten zoals smartphones of tablets.
<Geef mobiel portaal weer>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of u een <Mobiel portaal> wilt instellen op het scherm <Home>.
<Geef QR-code op mobiel portaal weer>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of u een QR-code wilt instellen op het scherm <Mobiel portaal>. Het gebruik van een QR-code bespaart u de moeite om het IPv4-adres van de machine in te voeren.
<Melding timing van tonercartridge vervangen>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt instellen bij welke hoeveelheid resterende toner in de tonercartridge het bericht Toner aanvullen wordt weergegeven.
<Melding afvaltonercontainer vervangen>
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren> <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of er een bericht wordt weergegeven waarin de gebruiker wordt gevraagd de tonerafvalbak te vervangen.
7J2C-0EK