Stel bestemming in

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Functie Alles importeren" raadpleegt u Functie Alles importeren.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Functie Alles importeren
Naam van item bij het exporteren met UI op afstand
<Adreslijsten>
<Adreslijst 1> tot <Adreslijst 10>, <Sneltoets>, <Adreslijst beheerder>, <Lijst afdrukken>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Registreer bestemmingen>
<Nieuwe best. registreren>, <Details/Bewerken>, <Verwijd.>, <Zoeken op naam>
Ja
Ja
Ja*1
C
Adresboek
<Hernoemen adreslijst>
<Adreslijst 1> tot <Adreslijst 10>, <Hernoemen>
Ja
Ja
Ja
C
Adresboek
<Registreer sneltoets>
<001> tot <200>, <Reg./Bewerk.>, <Verwijd.>
Ja
Ja
Ja
C
Adresboek
<Wijzig standaard weergave van adresboek.>
<Lokaal>, <LDAPserver>, <Op afstand>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Adresboek PIN>
<Inst.>:
<PIN>: De pincode opgeven (maximaal seven cijfers)
<Bevestigen>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Beheer toegangsnummers adresboek>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Wachtwoord toevoegen bij export adresboek>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Registreer LDAP-server>
<Registreren>, <Details/Bewerken>, <Verwijd.>, <Lijst afdrukken>
Ja
Ja
Ja
B
Basisinformatie instellingen/registratie
<Autom. zoeken bij gebruik LDAP-server>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Bevestig TLS-certificaat voor LDAP-servertoegang>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<CN>: Aan, Uit
<Wijzig standaardzoekvoorwaarden LDAP>
<Registr.>, <Initialiseren>
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<LDAP-zoekattribuut opslaan/bewerken>
<Niet gereg. 1>, <Niet gereg. 2>:
<Registreer/Bewerken>, <Verwijd.>
Ja
Ja
Ja
B
Basisinformatie instellingen/registratie
<Instellingen zoeken op naam bij gebruik LDAP-server>
<Benoem type voor zoekattribuut>:
CN, Gemeens. naam, Vol. naam, dispalyName, sn, Voornaam, Gebr.
Ja
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Filter>:
Bevat, Bevat niet, is gelijk aan, Verschilt van, Begint met, Eindigt met
<Adresboek op afstand ophalen>
<Adresboek ophalen>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Adresboek serveradres op afstand>
Het IP-adres of de hostnaam opgeven
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Communicatie timeout>
15 tot 30 tot 120 sec.
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Aanpassing automatische selectie fax TX lijn>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Adresboek op afstand open maken>
<Adresboek openstellen>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gebruik persoonlijke adressenlijst>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gebruik adressenlijst gebruikersgroep>
<Aan>, <Aan (alleen bladeren)>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
*1
<Te doorz. server:>: Nee
7J2C-0E7