Verzenden

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Functie Alles importeren" raadpleegt u Functie Alles importeren.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Functie Alles importeren
Naam van item bij het exporteren met UI op afstand
<Afdrukrapport>
<TX/RX lijst met gebruikersgegevens>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Lijst met gegevens faxgebruikers>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Algemene instellingen>
<Registreer favorieteninstellingen>
Bevestig instellingen
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
Selecteer locatie: <M1> tot <M18>
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
<Toon opmerkingen>:
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Naam>, <Opmerking>
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
<Bewerken favorieteninstellingen>
Selecteer de knop: <M1> tot <M18>
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
Basisinformatie instellingen/registratie
<Toon opmerkingen>:
<Aan>, <Uit>
<Verwijderen>, <Controleer inhoud>, <Hernoemen>
<Weergave bevestiging voor favorieteninst.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Standaard scherm>
<Standaard>, <Sneltoets>, <Favorieteninstellingen>, <Adresboek>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Beperk gebruik adresboek>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Wijzig standaard instellingen>
<Registr.>, <Initialiseren>
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
<Registreer sneltoetsen opties>
<Snelkoppeling 1>:
<2-zijdig origineel>, Elke modus, <Niettoegewezen>
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
<Snelkoppeling 2>:
<Oriëntatie inhoud org.>, Elke modus, <Niettoegewezen>
<TX-resultaatrapport>
<Alleen bij fout>, <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Alleen bij fout> is geselecteerd:
<Afdrukken uit opties toestaan>: <Aan>, <Uit>
<Rapport met TX afb.>: <Aan>, <Uit>
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Rapport met TX afb.>: <Aan>, <Uit>
Wanneer <Uit> is geselecteerd:
<Afdrukken uit opties toestaan>: <Aan>, <Uit>
<Rapport met TX afb.>: <Aan>, <Uit>
<Communicatiebeheerrapport>
<Afdr./verz. elk opgegeven aantal verzend.>: <Afdrukken>, <Verzenden>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Aantal transmissies: 100 tot 1000
<Op opgegeven tijd afdr./verz.>: <Afdrukken>, <Verzenden>, <Uit>
Aangeven afdruktijdstip: 00:00 tot 23:59
<Verzend-/ontvangstopdr. apart afdrukken>: Aan, Uit
<Bestemming>
<TX terminal ID>
<Afdrukken>, <Niet afdrukken>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Afdrukpositie>: <Binnenzijde Afbeeldingsvlak>, <Buitenzijde Afbeeldingsvlak>
<Weergave naam bestemming>: <Aan>, <Uit>
<Nummer aangeven als>: <Fax>, <TEL>
<Verwijder mislukte TX opdrachten>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Aantal pogingen>
0 tot 3 tot 5 keer
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gegevenscompressieverhouding>
<Hoge verhouding>, <Normaal>, <Lage verhouding>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gammawaarde YCbCr TX>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gebr. gefragm. verz. voor WebDAV TX>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Bevestig TLS-certificaat voor WebDAV UIT>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<CN>: Aan, Uit
<Bevestig TLS-certificaat voor FTPS TX>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<CN>: Aan, Uit
<Nieuwe bestemmingen beperken>
<Fax>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<E-mail>: <Aan>, <Uit>
<I-fax>: <Aan>, <Uit>
<Bestand>: <Aan>, <Uit>
<Altijd app. handtekening toevoegen aan verz.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Beperk bestandsindelingen>: <Aan>, <Uit>
<E-mail beperken tot verzenden naar mezelf>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Tx bestand tot persoonlijke map beperken>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Specificatiemethode persoonlijke map>
<Startmap>, <Reg. vr elke gebr.>, <Loginserver gebruiken>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Startmap> is geselecteerd:
<Inst.>, <Gebruik verif. gegev. elke. gebr.>
<Instellen>: <Protocol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Hostnaam>, <Mappad>
Wanneer <Loginserver gebruiken> is geselecteerd:
<Gebruik verif. gegev. elke. gebr.>
<Beperk opnieuw verzenden vanuit logboek>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<TX-document archiveren>
<Gebruik TX-document archiveren>:<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Back-uplocatie>: Adressen selecteren, Adresdetails, Adressen registreren
<Mapnaam>: <Informatie afzender>, <Datum>, <Uit (niet aanmaken)>
<Bestandsindeling>: <TIFF>, <PDF>
<Toon melding als taak is geaccepteerd>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Opdrachten ter annulering wanneer op stop is gedrukt>
<Laatst ontvangen opdracht>, <Opdracht wordt verzonden>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<E-mail/I-fax instellingen>
<Registreer apparaatnaam>
Registreer apparaatnaam
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Communicatie-instellingen>
<E-mailadres>: E-mailadres invoeren
Ja
Ja
Ja
A
Basisinformatie instellingen/registratie
<SMTP-server>: De SMTP-server opgeven
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gebr. POP RX>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gebruik SMTP RX>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<POP-server>: De POP-server opgeven
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<POPloginnaam>: POP-aanmeldingsnaam invoeren
Ja
Ja
Ja
A
Basisinformatie instellingen/registratie
<POPwachtwoord>: POP-wachtwoord invoeren
Ja
Ja
Ja
A
Basisinformatie instellingen/registratie
<POP-interval>: 0 tot 99 minuten
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<SMTP TX>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<SMTP RX>: <Altijd TLS>, <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<POP>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<POP-verificatiemethode>: <Standaard>, <APOP>, <POP AUTH>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<SMTP-authentificatie (SMTP AUTH)>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<POP-verificatie voor verzending>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Verificatieschrm weergeven bij verzenden>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Geef poortnummer op voor SMTP UIT/POP IN>
<SMTP TX>: 1 tot 25 tot 65535
<POP IN>: 1 tot 110 tot 65535
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<S/MIME-instellingen>
<Versleutelingsinstellingen>: <Altijd versleutelen>, <Alleen versleut. bij certificaat>, <Niet versleutelen>
<Dig. handtek. toevoegen>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Stel details in>:
<Encryptie algoritme>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Handtekeningalgor.>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Handt. verificeren bij ontv.>: <Aan>, <Uit>
<Handt. afdrukken bij ontv.>: <Aan>, <Uit>
<Bevestig TLS-certificaat voor SMTP UIT>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<CN>: Aan, Uit
<Bevestig TLS-certificaat voor POP IN>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<CN>: Aan, Uit
<Maximum bestandsgrootte bij verzending>
0 tot 3 tot 99 MB
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Standaard onderwerp>
Geef het onderwerp op, Toegevoegde afbeelding
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Geef verificatie gebruiker op voor Antwoorden aan>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Verificatie gebruiker als zender opgeven>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Niet-gereg. gebr. toestaan om e-mail te verz.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Volledige mode TX timeout>
1 tot 24 tot 99 u.
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<MDN/DSN afdrukken bij ontvangst>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gebruik verzenden via server>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Toestaan MDN niet via server>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Beperk domein bestemming>
<Beperk TX naar domeinen>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Registr.>, <Details/Bewerken>, <Verwijderen>
<Auto. invullen voor invoeren van e-mailadr.>
<Uit>, <Adresboek (lokaal)>, <LDAPserver>
Ja
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Auto. toev. opg. domein aan best. Zonder domein>
<Domeinnaam>
<Bij verzenden van e-mail>: <Aan>, <Uit>
<Bij verzenden van I-fax>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Faxinstellingen>
<Registreer favorieteninstellingen>
Bevestig instellingen
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
Selecteer locatie: <M1> tot <M18>
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
<Toon opmerkingen>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Naam>, <Opmerking>
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
<Bewerken favorieteninstellingen>
Selecteer de knop: <M1> tot <M18>
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
Basisinformatie instellingen/registratie
<Toon opmerkingen>: <Aan>, <Uit>
<Verwijd.>, <Controleer inhoud>, <Hernoemen>
<Weergave bevestiging voor favorieteninst.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Standaard scherm>
<Standaard>, <Sneltoets>, <Favorieteninstellingen>, <Adresboek>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Beperk gebruik adresboek>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Wijzig standaard instellingen>
<Registr.>, <Initialiseren>
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
<Registreer sneltoetsen opties>
<Snelkoppeling 1>:
<Densiteit>, Elke modus, <Niettoegewezen>
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
<Snelkoppeling 2>:
<Type origineel>, Elke modus, <Niettoegewezen>
<Snelkoppeling 3>:
<2-zijdig origineel>, Elke modus, <Niettoegewezen>
<Snelkoppeling 4>:
<Voorbeeld>, Elke modus, <Niettoegewezen>
<Registreer naam van afzender (TTI)>
<Reg./Bewerk.>, <Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gebruik verificatie gebruikersnaam als afzender>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Handset van haak alarm>*1
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<ECM TX>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Stel pauzeduur in>
1 t/m 4 t/m 15 sec.
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Automatische nummerherhaling>*2
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Stel details in>:
<Aantal x opnieuw bellen>: 1 tot 2 tot 10 keer
<Num.herh. interval>: 2 tot 99 minuten
<Num. herhaling bij TX fout>: <Fout en 1ste pagina>, <Alle pagina's>, <Uit>
<Controleer kiestoon voor verzending>*2
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Fax TX-resultaatrapport>
<Alleen bij fout>, <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Alleen bij fout> is geselecteerd:
<Rapport met TX afb.>: <Aan>, <Uit>
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Rapport met TX afb.>: <Aan>, <Uit>
<Fax activiteitenrapport>
<Afdr./verz. elk opgegeven aantal verzend.>: <Afdrukken>, <Verzenden>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Aantal transmissies: 40 tot 1000
<Op opgegeven tijd afdr./verz.>: <Afdrukken>, <Verzenden>, <Uit>
Aangeven afdruktijdstip: 00:00 tot 23:59
<Verzend-/ontvangstopdr. apart afdrukken>: Aan, Uit
<Bestemming>
<Stel lijn in>
<Lijn 1>
-
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Registreer eenheid telefoonnummer>
Het telefoonnummer van de gebruiker opgeven.
Ja
Nee
Ja
A
Basisinformatie instellingen/registratie
<Registreer apparaatnaam>
Apparaatnaam invoeren
Ja
Nee
Ja
A
Basisinformatie instellingen/registratie
<TX startsnelheid>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<R-toets instelling>
<PSTN>, <PBX>
Wanneer <PBX> is geselecteerd:
<Prefix> (max. 20 cijfers), <Verbreken>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Bevestig ingevoerde faxnummer>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Toestaan Fax stuurprogramma TX>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Controleer vr verzending wnnr faxbest. is opgegeven>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Alleen voor groepsverz.>, <Alle>
<Beperk groepsverz. als faxbestemming is opgegeven>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Instellingen Fax op afstand>
<Gebruik fax op afstand>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Autom. comm.snelheid aanpassen bij gebruik VoIP>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
*1
Geeft items aan die alleen kunnen worden geselecteerd wanneer de optionele handset op de machine is aangesloten.
*2
Geeft items aan die wellicht niet worden getoond op het scherm Instellingen/Registratie of die wellicht een andere standaard instelling hebben. Dit kan per land verschillen.
7J2C-0E3