Opslaan/Toegang bestanden

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Functie Alles importeren" raadpleegt u Functie Alles importeren.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Functie Alles importeren
Naam van item bij het exporteren met UI op afstand
<Algemene instellingen>
<Instellingen Scannen en opslaan>
<Registreren/Bewerken favorieteninstellingen>
<Registreren>, <Hernoemen>, <Verwijderen>, <Controleer inhoud> (<M1> tot <M9>)
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
<Wijzig standaardinstellingen>
<Registreren>, <Initialiseren>
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
<Instellingen Toegang opgeslagen bestanden>
<Registreren/Bewerken favorieteninstellingen>
<Registreren>, <Hernoemen>, <Verwijderen>, <Controleer inhoud> (<M1> tot <M9>)
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
<Wijzig standaardinstellingen>
<Registreren>, <Initialiseren>
Ja
Ja
Nee
C
Favorieteninstellingen
<Beperk vak PIN tot 7 cijfers/Beperk toegang>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Netwerkinstellingen>
<Instellingen netwerkplaats>
<Registreren> (<Naam>, <Protocol>, <Locatie>), <Bewerken> (<Naam>, <Protocol>, <Locatie>), <Details>, <Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Protocol voor externe verwijzing>
<SMB>: <Aan>, <Uit>
<WebDAV>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Bevestig TLS-certificaat voor netwerktoeg.>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Voeg te control. items toe>: <CN>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Specificatiemethode persoonlijke map>
<Startmap>, <Reg. vr elke gebr.>, <Loginserver gebruiken>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Startmap> is geselecteerd:
<Inst.>, <Gebruik verif. gegev. elke. gebr.>
<Inst.>: <Protocol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>),<Hostnaam>, <Mappad>
Wanneer <Loginserver gebruiken> is geselecteerd:
<Gebruik verif. gegev. elke. gebr.>
<Instellingen geheugenmedia>
<Scan-/afdrukfunctie gebruiken>
<Scanfunctie gebruiken>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Afdrukfunctie gebruiken>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Selecteer optie bij aansluiting van geheugenmedia>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
7J2C-0E5