Apparaatbeheer

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Functie Alles importeren" raadpleegt u Functie Alles importeren.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Functie Alles importeren
Naam van item bij het exporteren met UI op afstand
<Instellingen Apparaatinformatie>
<Apparaatnaam>
Nee
Nee
Ja
A
Basisinformatie instellingen/registratie
<Locatie>
Nee
Nee
Ja
A
Basisinformatie instellingen/registratie
<Import/Export van Address Book Mngmnt-software>
<Aan>, <Uit>
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Gebruik gebruikersverificatie bij import>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Bevestig certificaat apparaathandtekening>
<Versie>, <Serienummer>, <Handtekeningalgor.>, <Verstr. aan>, <Startdatum geldigheid>, <Einddatum van geldigh.>, <Uitgever>, <Publieke sleutel>, <Certificaat duimafdruk>, <Verstrekt aan(Alt. Naam)>, <Contr. certif.>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Certificaatinstellingen>
<Sleutel aanmaken>
<Netwerk com.sleutel aanmaken>
<Sleutelnaam>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Handtekeningalgor.>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Sleutelalgoritme>: <RSA>, <ECDSA>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
Wanneer <RSA> is geselecteerd:
<Sleutel aanmaken: instellingen Sleutellengte (bit)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
Wanneer <ECDSA> is geselecteerd:
<Sleutel aanmaken: instellingen sleuteltype>: <P256>, <P384>, <P521>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Startdatum geldigheid>: Datum, maand, jaar (01/01/2000 - 31/12/2037)
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Einddatum van geldigh.>: Datum, maand, jaar (01/01/2000 - 31/12/2037)
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Land/Regio>: Naam land/regio en code
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Staat>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Woonplaats>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Organisatie>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Organisatieeenheid>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Gemeens. naam> (IP-adres van de machine of FQDN (maximaal 41 tekens))
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Aanm./Updaten app. handtekening sleutel>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
C
Sleutelinstellingen
<Aanmaken/Updaten sl. voor toegangsbew.>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Sleutel- en certificaatlijst>
<Sleutel- en cert.lijst voor gebruikers>*2
<Certificaat details>: (<Versie>, <Serienummer>, <Handtekeningalgor.>, <Verstr. aan>, <Startdatum geldigheid>, <Einddatum van geldigh.>, <Uitgever>, <Publieke sleutel>, <Certificaat duimafdruk>, <Verstrekt aan(Alt. Naam)>, <Contr. certif.>)
Ja
Ja
Ja
C*3*4
Instellingen Certificaat/Certificaatintrekkingslijst (CRL)
<Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Sleutel- en cert.lijst v. dit apparaat>*2
<Certificaat details>: (<Versie>, <Serienummer>, <Handtekeningalgor.>, <Verstr. aan>, <Startdatum geldigheid>, <Einddatum van geldigh.>, <Uitgever>, <Publieke sleutel>, <Certificaat duimafdruk>, <Verstrekt aan(Alt. Naam)>, <Contr. certif.>)
Ja
Ja
Ja
C*3*4
Instellingen Certificaat/Certificaatintrekkingslijst (CRL)
<Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Weerg. gebr. locatie> (Sleutel en certificaat)
Ja
Ja
Ja
C
Instellingen Certificaat/Certificaatintrekkingslijst (CRL)
<Lijst met CA certificaat>
<Certificaat details>: (<Versie>, <Serienummer>, <Handtekeningalgor.>, <Verstr. aan>, <Startdatum geldigheid>, <Einddatum van geldigh.>, <Uitgever>, <Publieke sleutel>, <Certificaat duimafdruk>, <Verstrekt aan(Alt. Naam)>, <Contr. certif.>)
Ja
Ja
Ja
C*3
Instellingen Certificaat/Certificaatintrekkingslijst (CRL)
<Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Cert.-intrekkingslijst (CRL)>
<Details CRL>: <Versie>, <Handtekeningalgor.>, <Geldig van>, <Volgende update>, <Uitgever>, <Lijst serienr.>
Ja
Ja
Ja
C*3
Instellingen Certificaat/Certificaatintrekkingslijst (CRL)
<Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Sleutel + certif. registreren>
<Registreren>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Registreer CA-certificaat>
<Registreren>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
-
<OCSP (Online Certificate Status Protocol)-instel.>
<OCSP gebruiken (Online Certificate Status Protocol)>: <Aan>, <Uit>
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Certificaatverificatieniveau>:
<Niet-geverif. certificaten inschakelen>: <Aan>, <Uit>
<OCSP-responderinstellingen>:
<URL>: <Ophalen van certificaat>, <Gebr.>, <Ophalen cert./aangepast>
<Aangepaste URL>
<Communicatie timeout>: 1 tot 3 tot 30 sec.
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Weergave opdr.status voor authentificatie>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Beperk toegang taken andere gebr.>
<Kopie/Afdruk>: <Aan>, <Uit>
<Verzenden>: <Aan>, <Uit>
<Ontvangen>: <Aan>, <Uit>
<Opslaan>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Weergave opdrachtlog>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Uit> is geselecteerd:
<Opdrachtlog ophalen van beheersoftware>: <Toestaan>, <Niet toestaan>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Opslaan auditlogboek>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Netwerkverificatielog ophalen>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Opslaan logboek sleutelbewerking>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Beperk toegang dealer>
<Aan>, <Uit (veri. nodig)>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Aangepaste instellingen synchroniseren (client)>
Vóór de synchronisatie: <Inschakelen>, <Pauze>
Na synchronisatie: <Uitschakelen>, <Hervatten>
Nee
Nee
Ja
Nee
-
<Persoonlijke instellingen beheren>
<Schakel gebruik van persoonlijke instellingen in>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Actie bij overschrijding max. aantal gebruikers>
<Verwijder oudste gebruikersinstellingen>, <Verwijder nieuwe gebruikersinstellingen>
Nee
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gebruik standaardscherm na opstarten/herstellen>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gebruik emulatie NFC-kaart>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Verbied initialisatie van beheerderswachtwoord>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
-
<Beperk bewerkingen in speciale modus>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Info-inst. verbr.materialen voor ext. UI/Toner Status>
<Knop Aankoop verbr.materialen weerg. in externe UI>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Toner Status gebruiken>
<Aan>, <Uit>
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Knop Aankoop van verbruiksmaterialen weergeven>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Canon Genuine Mode>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
-
-
*1
Importeert de geregistreerde distributiebestemming.
*2
Geeft items aan die alleen verschijnen wanneer de juiste optionele apparatuur beschikbaar is voor gebruik.
*3
Ondersteunt alleen algoritmen die kunnen worden geïmporteerd vanuit de Remote UI (UI op afstand).
*4
Sleutels en certificaten worden geëxporteerd in de PKCS#12-indeling.
7J2C-0EA