Beveil.instellingen

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Functie Alles importeren" raadpleegt u Functie Alles importeren.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Functie Alles importeren
Naam van item bij het exporteren met UI op afstand
<Authentificatie/wachtwoordinstel.>
<Functie-instell. authentificatie>
<Verificatie met afdelings-ID en -pincode verbieden>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Vergrendel.instell.>
<Vergr. inschak.>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Vergrendel.drempel>: 1 tot 10 keer
<Vergrendel.periode>: 1 tot 60 min.
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Wachtwoordinstellingen>
<Verificatiewachtwoord in cache verbieden>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Toon waarschuwing bij gebruik standaardwachtwoord>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Stdwachtwoord vr toegang op afstand toestaan>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Min. lengte instellingen>
<Aan> (1 tot 32 tekens), <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Instell. geldigh.periode>
<Aan> (1 tot 180 dagen), <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Verbied gebr. 3 of meer id. opeenvolg. tekens verbod.>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gebruik minstens 1 hoofdletter>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gebruik minstens 1 kleine letter>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gebruik min. 1 cijfer>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Gebruik minstens 1 symbool>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Versleutelingsinstellingen>
<Verbied gebruik van zwakke versleuteling>
<Aan>, <Uit>
<Aan> is geselecteerd:
<Verbied gebr. sleutel/certif. met zwakke versleuteling>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Stel de encryptiemethode in op FIPS 140-2>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Instellingen Systeemverificatie>
<Systeem verifiëren bij opstarten>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<McAfee Embedded Control>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
7J2C-0EF