Weergave-instellingen

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Functie Alles importeren" raadpleegt u Functie Alles importeren.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Functie Alles importeren
Naam van item bij het exporteren met UI op afstand
<Standaardscherm bij opstarten/herstellen>
<Home>, <Kopie>, <Fax>*1, <Scannen en verzenden>, <Scannen en opslaan>, <Toegang opgeslagen bestanden>, <Fax/I-Fax in-bak>, <Remote Scanner>, <Cursus>, <Best./Door. instell.>, <Afdrukken>, <Update Firmware>, <WSD-scan>, <Scan for Mobile>, <Mobiel portaal>
Nee
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Open het scherm Status monitor>: <Aan>, <Uit>
<Standaardscherm (Status monitor)>
<Stand. type status>: <Kopie/Afdruk>, <Verzenden>, <Ontvangen>, <Opslaan>, <Verbruiksmat./Overige>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Status/Log>: <Opdrachtstatus>, <Opdrachtlog>
<Details> (<Kopie/Afdruk>, <Opdrachtstatus>): <Afdrukken>, <Kopie>
<Details> (<Verzenden>, <Opdrachtstatus>): <Verzenden>, <Fax>
<Details> (<Ontvangen>, <Opdrachtstatus>): <Fax>, <Doorzenden>
<Details> (<Kopie/Afdruk>, <Opdrachtlog>): <Kopie>, <Printer>, <Lokale afdruk>, <Ontv. afdrukopdr.>, <Rapport afdrukken>
<Details> (<Verzenden>, <Opdrachtlog>): <Verzenden>, <Fax>
<Details> (<Ontvangen>, <Opdrachtlog>): <Ontvangen>, <Fax>
<Faxfunctie weergeven>*1
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Fax inschakelen bij scan- en verzendfunctie>: <Aan>, <Uit>
<Instellingen Weergave opslaglocatie>
<Netwerk>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Geheugenmedia>: <Aan>, <Uit>
<Andere Taal/Toetsenbord>
<Taal>, <Toetsenb. layout>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Toon knop Andere Taal/Toetsenbord>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Shift Lock-functie van toetsenbord gebruiken>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Geregistreerde tekens voor toetsenbord>
<Registreer/Bewerken>, <Verwijderen>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Weergave melding resterend papier>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Status Aantal kopieën/Opdrachtduur>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Melden om scangebied origineel te reinigen>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Selecteer papierschermprioriteit>
<Eenvoudig>, <Gedetailleerd>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Andere invoer mm/inch>
<Millimeter>, <Inch>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Bevestig als u papier plaatst in papierlade>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Toon naam ingelogde gebruiker>
<Boven aan het scherm> (<Gebruikersnaam>, <Weergave naam>), <Onder aan het scherm>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Weergave foutmelding resterende toner>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Verwijder fout resterende toner>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
C
-
<Weergave-instell. IP-adres>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Toon Scan for Mobile>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Nee
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Geef mobiel portaal weer>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Geef QR-code op mobiel portaal weer>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Melding timing van tonercartridge vervangen>
<Standaard>, <Gebr.>
Ja
Ja
Nee
B
Basisinformatie instellingen/registratie
Wanneer <Gebr.> is geselecteerd:
<Resterend tonerniveau opgeven>: 2 tot 20 tot 99%
<Melding afvaltonercontainer vervangen>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
B
Basisinformatie instellingen/registratie
*1: Geeft items aan die alleen verschijnen wanneer de juiste optionele producten beschikbaar zijn voor gebruik.
7J2C-0C3