Papierinstellingen

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Functie Alles importeren" raadpleegt u Functie Alles importeren.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Functie Alles importeren
Naam van item bij het exporteren met UI op afstand
<Papierinstellingen>
Papierbron
<Instellen>:
<Papierinstellingen: Papierformaat>
<A4>, <A5>, <A5R>, <A6>, <B5>, <16K>
<Gebruikersformaat>, <Inchformaat>
<Papierinstellingen: Type papier>
<Dun (60 g/m2)>, <Normaal 1 (61-74 g/m2)>, <Normaal 2 (75-90 g/m2)>, <Normaal (91-105 g/m2)>, <Dik 1 (106-119 g/m2)>, <Dik 2 (120-128 g/m2))>, <Dik 3 (129-163 g/m2))>, <Kleur (61-74 g/m2)>, <Gerecycled 1 (61-74 g/m2)>, <Gerecycled 2 (75-90 g/m2)>, <Etiketten>
<Gedet. instel.>
Ja
Ja
Ja*1
B*2
Basisinformatie instellingen/registratie
<Instellingen Beheer type papier>
<Details/Bewerken>
<Naam>, <Categorie>, <Basisgewicht>, <Afwerken>, <Type>, <Kleur>, <Gebruiken als sjabloonpapier>, <Modus Vochtige omgeving>, <Prev.modus plakkend uitvrpap.>, <Bep. beelddef. door papierstof>, <Pas ppr.trns. aan in papiertafel>, <Beperk golvigheid dun papier>, <Beperk kreuk dun/norm. pap.>, <Beperk kreuken in enveloppen>
<Dupliceren>, <Verwijd.>
Ja
Nee
Ja
C*3
Instellingen Beheer type papier
<Registreren favoriete papier (papiertafel)>
<P1> tot <P30>:
<Reg./Bewerk.>, <Hernoemen>, <Verwijd.>
Ja
Ja
Nee
B
Basisinformatie instellingen/registratie
<Std.instell. l. papiertafel>
<Vrins. gebr.> (<Registreren>)
<Altijd opgeven> (<Standaard>, <Favoriete papier>)
Ja
Ja
Nee
B
Basisinformatie instellingen/registratie
<Registreer gebruikersformaat>
<S1> tot <S4>:
<Reg./Bewerk.>, <Hernoemen>, <Verwijderen>
Ja
Ja
Nee
B
Basisinformatie instellingen/registratie
*1: <Gebruikersformaat> kan niet worden ingesteld vanuit de Remote UI (UI op afstand).
*2: <Gebruikersformaat> kan niet worden geïmporteerd met de functie Alles importeren.
*3: <Gebruiken als sjabloonpapier> wordt gecategoriseerd als "A".
7J2C-0C2