Tijdklok/Energie instellingen

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Functie Alles importeren" raadpleegt u Functie Alles importeren.
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Functie Alles importeren
Naam van item bij het exporteren met UI op afstand
<Aanpassen tijd>
00:00 tot 23:59, in stappen van één minuut
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Datum- & tijd instellingen>
Datum en tijd-instelling (12-cijfers)
Nee
Nee
Ja
Nee
Basisinformatie instellingen/registratie
<Tijdzone>: UTC-12:00 tot UTC+00:00 tot UTC+14:00
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Zomertijd>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Startdatum> (<Maand>/<Dag>/<Tijd> (0 tot 23)),
<Einddatum> (<Maand>/<Dag>/<Tijd> (0 tot 23))
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Tijdweergave>
<24 uur>, <12 uur>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Inst. voor snelle opstart vr hoofdschakelaar>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Automatische resettijd>
0 min=Uit, 10 tot 50 seconden in stappen van 10 seconden, 1 tot 9 tot 2 minuten in stappen van één minuut
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Beperk Automatische resettijd>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Functie na automatische reset>
<Standaard functie>, <Geselect. functie>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Auto uitschakeltijd>
0 hr=Uit, 1 tot 4 tot 8 uur in stappen van één uur
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Automatische uitschakeling wekelijkse timer>
<Zondag> tot <Zaterdag>, 00:00 tot 23:59, in stappen van één minuut
Nee
Nee
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Automatische sluimertijd>
10 sec, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 uur, 90 min, 2 uur
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Energieverbruik in Sluimer mode>
<Laag>, <Hoog>
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Automatische wekelijkse sluimertijd>
<Zondag> tot <Zaterdag>, 00:00 tot 23:59, in stappen van één minuut
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Tijdsinstel. v. autom. gradatie-aanpassing>
<Zondag> tot <Zaterdag>, 00:00 tot 23:59, in stappen van één minuut
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
<Sluimer mode eindtijd instellingen>
00:00 tot 23:59, in stappen van één minuut
Ja
Ja
Ja
C
Basisinformatie instellingen/registratie
7J2C-0C4