WINS-instellingen doorvoeren

WINS is de naam van een service waarmee een NetBIOS-naam (een computernaam en een printernaam op een SMB-netwerk) in een IP-adres wordt omgezet. Om WINS te gebruiken, hebt u een bepaalde WINS-server nodig.
Om de WINS-server op de machine te registreren, stelt u <Instell. computernaam/werkgroepnaam> in voor <TCP/IP instellingen>. <Instell. computernaam/werkgroepnaam>
Als u <NetBIOS geb> instelt op <Uit> in <Instell. computernaam/werkgroepnaam>, wordt de WINS-instelling uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u <NetBIOS geb> instelt op <Aan> wanneer u WINS gebruikt.
1
Druk op  (Inst./Registrern).
2
Druk op <Voorkeuren> <Netwerk>  <TCP/IP instellingen>  <WINS-instellingen>.
3
Druk op <Aan> bij <WINS-resolutie> en voer het IP-adres van de WINS-server in bij <WINS-serveradres>.
Als het IP-adres van de WINS-server is verworven via de DHCP-server, krijgt het IP-adres dat via de DHCP-server is verworven, prioriteit.
4
Druk op <OK>.
5
Druk op  (Inst./Registrern) <Ja>.
7J2C-011