De verbinding met de WPS-drukknopmodus tot stand brengen

Als uw draadloze router de WPS-drukknopmodus ondersteunt (Wi-Fi Protected Setup), kunt u gemakkelijk een verbinding tot stand brengen met de WPS-knop op de router.
 (Inst./Registrern) <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Draadloos LAN>  <Instellingen draadloos LAN>  <WPSdrukknopmodus>  houd de WPS-knop op de draadloze router ingedrukt
Wanneer de draadloze-LAN-router wordt gedetecteerd en de configuratie is voltooid, wordt het scherm <Verbonden.> weergegeven.
Afhankelijk van het netwerkapparaat moet u de WPS-knop 2 seconden of langer ingedrukt houden. Raadpleeg de handleidingen van uw netwerkapparaat voor hulp.
Als de draadloze router is ingesteld voor WEP-verificatie, kunt u mogelijk geen verbinding instellen via WPS.
7J2C-00C