Visning av Bruksanvisning

Denne delen beskriver merkene, knappene, skjermbildene og andre elementer som brukes i Bruksanvisning. Advarsler og forsiktighetsregler er også gitt i "Viktige sikkerhetsinstruksjoner" som fulgte med maskinen. Se også disse anvisningene.
Merknader
Advarsler angående sikkerhet, restriksjoner og advarsler angående betjening av maskinen, nyttige tips og annen informasjon indikeres ved å bruke merkene nedenfor.
 
Indikerer en advarsel i forbindelse med operasjoner som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade hvis de ikke utføres riktig. Ta alltid hensyn til disse advarslene for å sikre at du bruker maskinen på en trygg måte.
 
Indikerer en forholdsregel for å hindre risiko for personskade eller skade på eiendom annet enn en produktfeil på grunn av feil bruk av maskinen. Ta alltid hensyn til disse forholdsreglene for å sikre at du bruker maskinen på en trygg måte.
Indikerer en operasjon som ikke må utføres. Les diss punktene nøye og pass på at du ikke utfører disse operasjonene.
Indikerer viktige operasjonelle krav og begrensninger som alltid må følges ved bruk av denne maskinen. Følg alltid disse viktige elementene for å unngå feilfunksjon, feil eller skade på eiendom på grunn av feil bruk av maskinen.
Forklarer en operasjon med mer detaljerte opplysninger, eller inneholder ytterligere forklaringer for en prosedyre.
Viser nyttige funksjoner eller tips for hvordan du bruker maskinen.
Taster og knapper
Taster på kontrollpanelet, knapper vist på berøringspanelskjermen og knapper på datamaskinskjermen er indikert som følger.
Type
Eksempel
Taster på kontrollpanelet
Knapper på berøringspanelskjermen*
<Funksjonsinnstillinger>
<Avbryt>
Knapper og andre tekstgrensesnitt som vises på dataskjermen
[Preferanser]
[OK]
* Betjening som å berøre en knapp på berøringspanelet angis som "Trykk på" i Bruksanvisning.
Skjerm
Skjermbilder brukt i Bruksanvisning er kanskje annerledes enn skjermvisningen til datamaskinen din, avhengig av modellen, tilleggsutstyret og versjonen.
Avhengig av operativsystemet du bruker, kan en del av det indikerte skjerminnholdet være annerledes enn datamaskinen din.
Skjerminnholdet for drivere og programvare kan være annerledes på grunn av versjonsoppgraderinger.
Illustrasjoner
Illustrasjoner som brukes i Bruksanvisning er fra "MF832Cdw" hvis ikke noe annet er angitt.
7J2E-0LA