Håndbøker og innholdet i disse

Håndbøkene som er oppført under, følger med maskinen. Henvis til dem ved behov.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Innholdet i denne håndboken er for å hindre skade på eiendom samt personskade av brukere av maskinen og andre.
Installasjonsveiledning
Denne håndboken beskriver grunnleggende oppsettsprosedyrer, fra fjerning av emballasje til å sette opp maskinen.
Bruke ”Oppsettsguide”
Denne håndboken beskriver oppsettsprosedyrene som kreves første gang maskinen slås på. Hvis du viser denne håndboken på en mobilenhet som for eksempel en smarttelefon, kan du utføre oppsettet ved å sammenligne skjermen på maskinen med skjermbildene i denne håndboken.
Bruksanvisning (Denne håndboken)
Denne håndboken beskriver alle funksjonene til maskinen. Du kan søke etter informasjon etter kategori eller skrive inn et søkeord for å søke etter sider om et bestemt emne. Bruke Bruksanvisning
Stille inn maskinen (PS/PCL/UFR II-skriver)
Denne håndboken beskriver hvordan du bruker PS/PCL/UFR II-skriveren.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Denne håndboken beskriver hvordan du bruker ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
V_201012
Håndbøker med kan åpnes her.
7J2E-0L7