Opprette en snarvei for en ofte brukt funksjon

Du kan opprette en snarveisknapp for funksjonene på <Hjem>-skjermbildet. Bruk denne knappen for å bruke en annen funksjon uten å måtte gå tilbake til <Hjem>-skjermbildet. Opprett en snarvei ved å logge på med administratorrettigheter. Logge på maskinen
Snarveier som kan registreres: 4
1
Trykk på . <Hjem>-skjermbilde
2
Trykk på <Innst. for funksjonssnarveiknapper>.
3
Velg et format for snarveien som skal opprettes.
4
Velg funksjonen du vil opprette en snarvei for.
Velg funksjonen fra listen. Du kan sjekke posisjonen til den valgte snarveien og den tildelte funksjonen i skjermbildet for forhåndsvisning til venstre for listen.
Hvis du ikke bruker snarveier, velger du <Ikke anvist> fra listen.
5
Trykk på <OK>.
7J2E-02W