Lage ID-kortkopier

 
Denne funksjonen lar deg kopiere både forsiden og baksiden av et ID-kort på ett enkelt ark. Denne funksjonen er nyttig når du kopierer ID-kort (identifikasjonskort) som førerkort, fordi retningen og utskriftsposisjonen til bildene på begge sider av ID-kortet justeres automatisk i henhold til papirstørrelsen.
Plasser ID-kortet på glassplaten. Plasser ID-kortet vendt ned med hjørnet innrettet med øvre venstre hjørne på glasspaten, som vist under. Modus for kopiering av ID-kort kan ikke brukes når ID-kortet er plassert i materen.
Hvis det er angitt en annen original i materen, kan du ikke begynne å kopiere. Fjern originalen fra materen.
Kun A4-papir kan brukes for <Kopier ID-kort>.
1
Plasser ID-kortet vendt ned på glassplaten. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Valg> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
4
Trykk på <Kopier ID-kort>.
5
Trykk på <Endre>, velg papiret du vil bruke, og trykk på <OK>.
6
Trykk på <OK>  <Lukk>.
7
Trykk på  (Start) for å skanne forsiden.
Når skanningen er fullført, vises et skjermbilde som varsler deg om at forberedelsene til å skanne baksiden, er fullført.
8
Snu ID-kortet slik at baksiden vender ned, og trykk på  (Start) for å skanne baksiden.
Etter at baksiden er skannet, starter utskriften automatisk.
7J2E-04E